Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Novus

Nu finns Allmänheten om spel 2019 att läsa – Spelinspektionens årliga undersökning

Spelinspektionen har under ett antal år, i samarbete med Novus, genomfört mätningar för att fånga svenskarnas spelvanor. Nu har årets undersökning publicerats av myndigheten.

Läs mer...

Spelbranschen i botten av reklamlista: ”Konsumenten kan inte sålla bland alla budskap”

Spelbranschen är den bransch vars reklam uppfattas som minst trovärdig. Det visar en undersökning från Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer.

Läs mer...

Undersökning om svenskarnas spelvanor: 2 av 3 har spelat senaste året

Varje år genomför Lotteriinspektionen en mätning om svenskarnas spelvanor. Undersökningen genomförs av Novus och årets resultat är överlag stabila jämfört med föregående år. Undersökningen visar bland annat att andelen personer som spelar går ned, men att de som spelar spenderar mera pengar på spel. En annan övergripande kommentar som Lotteriinspektionen lyfter fram är att Svenska…

Läs mer...

Ideella organisationer inte förberedda på eventuell minskning av lotteriintäkter

På uppdrag av Postkodlotteriets operatörsbolag Novamedia har Novus låtit undersöka svenska folkets inställning till ideella lotterier och den framtida licensmarknaden. Undersökningen visar bland annat att omkring tre fjärdedelar av svenskarna anser att ideella lotterier fortsatt bör vara skattebefriade även då den nya licensmarknaden sjösatts.

Läs mer...

Färre spelar om mer – svenskarnas spelvanor 2014

Lotteriinspektionen/Novus konstaterar i sin årliga genomgång av svenska konsumenters spelvanor att intresset fortsätter att sjunka för spel om pengar men att omsättningen i stort är bibehållen. Det betyder att allt färre konsumenter spelar om mer. År 2012 svarade 77 procent att de spelat någon gång under de senaste tolv månaderna, jämfört med 71 procent år…

Läs mer...

Gå till Start