Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Postkodlotteriet: Mind och Raoul Wallenberg Academy blir nya förmånstagare

Varje år fördelar Postkodlotteriet sitt överskott till ett stort antal ideella organisationer. Mind och Raoul Wallenberg Academy är nya förmånstagare och kommer att få ta del av överskottet från och med i år.

Vid starten hade lotteriet fanns fyra förmånstagare och idag är antalet 53.

De två nya organisationerna (som alltså blir lotteriets 54:e och 55:e förmånstagare) arbetar båda för att sprida viktig kunskap i samhället.

– Mind och Raoul Wallenberg Academy spelar båda en viktig roll i samhället. Deras stödjande verksamheter kompletterar de övriga 53 organisationer som delar på lotteriets överskott, säger Cecilia Bergendahl, lotteriföreståndare för Postkodlotteriet och vd på Novamedia Sverige, som är operatörsbolaget.

Mind och Raoul Wallenberg Academy kommer att få ta del av 2017 års överskott, som delas ut i februari 2018.

Sedan starten 2005 har Svenska Postkodlotteriet genererat 8,3 miljarder kronor till ideella sektorn.

[irp]

Om Mind

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Organisationen erbjuder stödverksamhet och har verksamhet i Stockholm, Göteborg, Skåne och Halmstad. Därutöver driver de Självmordslinjen, Äldretelefonen och Föräldratelefonen.

Om Raoul Wallenberg Academy

Raoul Wallenberg Academy agerar i diplomatens anda genom att stödja unga att hitta modet för att göra skillnad. Konkret görs det genom att erbjuda verktyg och utbildningar. Organisationen arbetar i cirka 100 skolor runt om i Sverige.

Gå till Start