Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Novamedia anmäler Konkurrensverket till Justitieombudsmannen

Novamedia, som i Sverige driver PostkodLotteriet, anmäler Konkurrensverket till Justitieombudsmannen (JO) för bland annat brister i rutiner vid prövning av sekretess. Man frågar sig bland annat om myndigheten har agerat objektivt.

Under våren 2013 inledde Konkurrensverket en granskning syftande till att utreda om tidigare avtalsvillkor mellan Novamedia och de välgörenhetsorganisationer som mottagit medel från Postkodlotteriet har stått i strid med konkurrensreglerna.

– Myndigheten har, snart tre år efter granskningens inledning, inte lämnat några uppgifter om när den kan förväntas vara slutförd, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Anklagas för att begränsa förmånstagarnas intäktsmöjligheter

Postkodlotteriet anklagas för att ha slutit hemliga avtal om ensamrätt med flera välgörenhetsorganisationer som enligt uppgifter till Aftonbladet gör det ”mer eller mindre omöjligt till samarbeten med andra lotterier”.

– Postkodlotteriet har tagit strypgrepp på en rad ideella organisationer. Jag skulle säga att de har våldtagit den här marknaden, det handlar om ett supermonpol, menade en anonym källa, som enligt kvällstidningen har insyn i Postkodlotteriets verksamhet.

Lotteriets dåvarande, och nuvarande, presschef, Rolf Magnergård, bemötte kritiken:

– Vi har en överenskommelse att de ska informera oss om de tänker ta emot pengar från andra lotterier eller tänker starta ett eget lotteri. Då vill vara med och godkänna det, berättade han.

AB: Får de inte samarbeta med andra utan att prata med er?

– De ser hur vi jobbar, de får djupa kunskaper om både försäljning och marknadsföring och det där är känslig information. Om de inleder ett nära samarbete med en konkurrent vill vi inte att konkurrenten ska få del av detta och därför måste vi ha en dialog om det.

Novamedia välkomnade granskningen och poängterar att man samarbetat fullt ut med Konkurrensverket. Bolaget har ställt alla tillfrågade resurser till förfogande men tycker processen tar för lång tid.

– Novamedia är angeläget om att granskningen går korrekt till väga men anser att Konkurrensverkets hantering har allvarliga brister. Novamedia har därför den 19 februari beslutat att anmäla Konkurrensverket till Justitieombudsmannen, JO.

För långsamma processer

Bland anmälningspunkterna kan bland annat nämnas uppföljning och delgivning av protokoll från ett förhör med Anders Årbrandt, managing director PostkodLotteriet.

– Eftersom Konkurrensverket förklarade att bandinspelningarna från förhöret inte kommer att lämnas ut begärde Anders Årbrandt att själv få spela in förhöret, men detta vägrade Konkurrensverkets företrädare gå med på, skriver man i sin anmälan.

Vidare vill man att myndigheten ska se över sina rutiner för att snabba på processerna:

– I det aktuella ärendet dröjde det till den 10 februari 2016 innan Anders Årbrandt fick ta del av utskriften från förhöret hos Konkurrensverket som hållits den 17 december 2015. Det dröjde således nästan två månader från det att förhöret genomfördes innan Anders Årbrandt gavs möjlighet att granska uppteckningen från detsamma.

”Upplevt att Konkurrensverket inte har agerat objektivt och myndighetsmässigt”

Förutom handläggningen av förhörsprotokoll avser anmälningen bland annat rutiner vid sekretessprövning, rutiner för tjänsteanteckningar och betungande arbetsinsatser

– Anmälan avser ett antal inslag i handläggningen av det aktuella ärendet som negativt har påverkat Novamedias möjligheter att följa ärendet och tillvarata sina intressen, liksom ageranden som orsakat onödig arbetsbelastning, fördröjning och betydande merkostnader för Novamedia, skriver man i anmälan.

Företaget fortsätter:

– I vissa avseenden har Novamedia dessutom upplevt att Konkurrensverket inte har agerat objektivt och myndighetsmässigt, skriver man i anmälan.

Hela JO-anmälan finns att läsa här (pdf).

Gå till Start