The Gambler Magazine vill vara en relevant nyhets- och inspirationskälla för alla intresserade av spel och spelbranschen. Vi vill erbjuda läsning, lyssning och möten som är relevanta och värdefulla för dig som person – oavsett om du konsumerar The Gambler Magazine som privatperson eller i din tjänst.

Här på hemsidan finns formulär där du kan fylla i dina kontaktuppgifter för att ta del av innehåll, till exempel för att få nyhetsbrev och andra typer av utskick, så som inbjudningar till evenemang och träffar.

Uppgifter som The Gambler Magazine behandlar kan vara:

 • Personnamn
 • E-postadress
 • Företag/Organisation

Utgångspunkten av behandlingen av personuppgifter är att inte behandla mer information än vad som är nödvändigt. För nyhetsbrevet sparar vi till exempel endast din e-postadress.

Nyhetsbrevet kräver att vi har din e-postadress

En viktig del i The Gambler Magazines erbjudande är det nyhetsbrev som med jämna mellanrum skickas till prenumeranterna. För att vi ska kunna skicka nyheterna och spaningarna behöver vi inte helt överraskande e-postadresser, och dessa klassas som personuppgifter.

Mer sällan händer det att vi genomför enkäter eller bjuder in till evenemang, där det då och då krävs andra personuppgifter (som till exempel personnamn och företagets eller organisationens namn).

Följande principer är viktigt för oss att följa vad gäller dina personuppgifter:

 • Vi följer de lagar och bestämmelser som gäller, till exempel GDPR.
 • Vi samlar inte in några uppgifter utan ditt samtycke.
 • Vi samlar inte mer uppgifter än vad vi behöver för de ändamål som angivits ovan.
 • Vi sparar inte uppgifter längre än nödvändigt.
 • Vi lämnar inte ut eller säljer vidare uppgifterna till tredje part, utan att i så fall få ert medgivande först.
 • Vi använder bara system som uppfyller tillämpliga krav på hantering och säkerhet.
 • Du kan be att få en sammanställning över de uppgifter vi har om dig.
 • Du kan be att få dina uppgifter raderade och bli bortglömd.

The Gambler Magazine använder Google Analytics för att sammanställa besöksstatistik och det finns från tid till annan utrymme att aktivera automatisk Google-annonsering. Du kan läsa mer om hur Google hanterar personuppgifter kopplat till sina tjänster här: How Google compliance with data protection laws