Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Ideella organisationer inte förberedda på eventuell minskning av lotteriintäkter

På uppdrag av Postkodlotteriets operatörsbolag Novamedia har Novus låtit undersöka svenska folkets inställning till ideella lotterier och den framtida licensmarknaden. Undersökningen visar bland annat att omkring tre fjärdedelar av svenskarna anser att ideella lotterier fortsatt bör vara skattebefriade även då den nya licensmarknaden sjösatts.

– Undersökningen visar att svenskarna bryr sig om både civilsamhället och dess finansiering, säger Anders Årbrandt, Managing Director på Novamedia Sverige.

Ur materialet framkommer bland annat att de flesta organisationerna med 90-konto inte har förberett sig för en eventuell minskning av lotteriintäkter.

– Nästintill samtliga organisationer nämner att lotterier generellt ligger nära problematik med spelmissbruk och hur detta är något man bestämt tar avstånd från och därför är extra noggrann med i utvärderingen av lotterier som intäktskälla, skriver Novus i en av undersökningens kommentarer.

Uppskattar den traditionella skraplotten

Dock uppskattas Postkodlotteriets modell med fysiska spelprodukter av de ideella aktörerna.

– Flera som vi pratat med nämner att lotterier enligt Postkodlotteriets modell har flera fördelar; det är en traditionell skraplott som hålls kontrollerad via prenumeration och därför inte riskerar att människor missbrukar spel, det är ett ”familjespel”/finns en tydlig familjekontext som innebär att det är mer än ”att bara köpa en lott”, samt att överskottet går till välgörande ändamål och därmed främjar ideell sektor, återger Novus.

Hela undersökningen finns att ta del av som pdf (3 st) nedan.

 Undersökningens tre delar:

  • En kvalitativ studie där Postkodlotteriets förmånstagare djupintervjuats om synen på lotteriintäkter (pdf)
  • En kvantitativ del där 150 organisationer med 90-konto svarade på frågor om finansiering och slutligen (pdf)
  • Webbintervjuer med allmänheten om spellicenser utifrån Novus så kallade Sverigepanel (pdf)
Gå till Start