Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Sveriges Annonsörer: ”Inrätta en Spelombudsman”

Ett förbud mot spelreklam skulle hota såväl yttrandefriheten som intäkterna för redan pressade mediebolag. Samtidigt är det uppenbart att spelreklamen behöver stramas upp. Det menar Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 550 medlemsföretag.

– Spelbranschen måste ta chansen att undvika hård lagstiftning genom att införa självreglering och inrätta en Spelombudsman, delger organisationen.

Man fortsätter:

– Få branscher har på den senaste tiden blivit så utskällda och ifrågasatta som spelbranschen. Grunden är att den spelreklam som blev tillåten i och med omregleringen vid årsskiftet pumpats ut i stor mängd i olika mediekanaler. Regeringen har nu tillsatt en utredning som förväntas föreslå begränsningar av yttrandefriheten och möjligheten att marknadsföra spel, eller i vart fall vissa typer av spel.

[irp]

Vill inrätta en Spelombudsman

Sveriges Annonsörer har arbetat med egenåtgärder under lång tid, bland annat på alkoholområdet.

– Sveriges Annonsörer arbetar för kommersiell yttrandefrihet och ett hållbart annonsklimat. Vi anser att reklamen har en viktig roll i samhället. Men då måste annonsörerna ta ett eget ansvar för hur reklamen utformas, särskilt när det handlar om produkter och tjänster som medför risker för folkhälsan, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Hon fortsätter:

– Utredaren ska presentera sitt förslag om skärpt lagstiftning för spelreklam nästa höst. Spelbranschen bör utnyttja tiden fram till dess för att skapa en fungerande självreglering som håller lagstiftaren borta från yttrandefrihetsinskränkningar. Sveriges Annonsörer bidrar gärna i ett sådant arbete, säger Hanna Riberdahl.

Organisationen presenterar idag tre punkter för en mer välfungerande självreglering av spelreklam, för att skapa ett större förtroende för branschen och undvika att yttrandefriheten inskränks genom lagstiftning.

  1. Ta fram ett gemensamt regelverk som ger ett tydligt mervärde i förhållande till lagen. I detta bör man ta vara på goda erfarenheter från andra branscher med produkter som har stor påverkan på folkhälsan, t.ex. alkohol och läkemedel.
  2. Inrätta en Spelombudsman vars uppgift bör vara att avgöra och mejsla ut praxis som branschen kan hålla sig i.
  3. Inför krav på utbildning för alla spelbolag med spellicens. En diplomerad utbildning från spelombudsmannen skapar förutsättningar för en hållbar efterlevnad.
Gå till Start