Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Färre spelar om mer – svenskarnas spelvanor 2014

Lotteriinspektionen/Novus konstaterar i sin årliga genomgång av svenska konsumenters spelvanor att intresset fortsätter att sjunka för spel om pengar men att omsättningen i stort är bibehållen. Det betyder att allt färre konsumenter spelar om mer. År 2012 svarade 77 procent att de spelat någon gång under de senaste tolv månaderna, jämfört med 71 procent år 2014.

Ingen större skillnad mellan kvinnor och män som spelar varje dag

I den grupp (2-3 procent) som spelar, så gott som varje dag, kan vi i årets undersökning inte längre se någon större skillnad mellan män och kvinnors spelande. Övriga variabler visar inte heller något statistiskt samband. Det tycks finnas en relativt jämn fördelning av individer som spelar frekvent inom alla ålders-, utbildnings- och inkomstnivåer.

Några punkter ur årets undersökning:

 • Nästan ingen (97 %) upplever att de spelar för mycket.
 • 8 av 10 vet inte vart de skulle vända sig om de skulle känna oro för sitt spelande.
 • Personer i åldersgruppen 18 till 29 spelar i högre grad på mobiltelefon och spelautomat.
 • Drygt en tredjedel av svenska befolkningen tror felaktigt att de utländska bolagen har svenskt tillstånd.
 • 59 % uppger Svenska Spels sajt som första val vid köp av speltjänster.
 • Sex av tio sätter en egen spelbudget, det vill säga ett maxbelopp för sitt spelande.
 • 8 av 10 vet inte vart de skulle vända sig om de skulle få problem med ett spelbolag.
 • 11 % tycker att överskottet från spel ska gå till välgörenhet. Detta är en minskning med 27 procentenheter sedan 2012.
 • Samtliga spelformer inklusive nätkasino minskar i Sverige.

Fördjupad undersökning av nätkasinospel

Trots att det i dag inte finns några som har tillstånd att erbjuda nätkasino i Sverige är det ändå en spelform som det spelas på, därför gjordes i år en fördjupad undersökning av nätkasinospel.

Några punkter ur undersökning: 

 • Drygt fyra av tio nätkasinospelare spelar minst ett par gånger i veckan, 12 procent av dessa spelar så gott som varje dag. En större andel inom denna grupp återfinns bland de som är 50 år eller äldre.
 • Över hälften av nätkasinospelarna började spela för minst tre år sedan.
 • 57 procent spelar mindre i dag än då de började medan 20 procent spelar lika mycket och 18 procent spelar mer.

Slutsatsen vi drar från fördjupningen av nätkasinoundersökningen är att de mer frekventa spelarna har ökat sitt spelande eller spelar på samma nivå som tidigare medan övriga spelare har minskat sin konsumtion.

Lotteriinspektionen är en myndighet med expertis inom frågor som rör spel och lotterier. Myndigheten ansvarar för att se till att den svenska spelmarknaden är laglig, säker och pålitlig. Lotteriinspektionens uppdrag är att bevaka konsumenternas intressen och minska risken för de sociala skador som spelandet kan innebära. Lotteriinspektionen arbetar även med att försöka minska utbudet av olagliga spel och lotterier.

Länk till undersökningarna i PDF:

 • Svenskarnas spelvanor 2014
 • Spel på nätkasino 2014
Gå till Start