Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Regeringen ger Konsumentverket ökade medel för stärkt tillsyn av spelreklam

Regeringen ger Konsumentverket i uppdrag att inhämta kunskapsunderlag som ska säkerställa en effektiv kontroll på marknadsföring av spel.

I januari 2017 infördes ett krav om måttfullhet och ett förbud mot spelreklam riktad mot barn och ungdomar i lotterilagen. De nya bestämmelserna ingår även i regeringens förslag till ny spellag som föreslås börja gälla vid årsskiftet.

De nya reglerna ställer större krav på Konsumentverkets tillsyn av marknadsföringen på spelmarknaden. Regeringen ger därför myndigheten ett tillskott på 500 000 kronor.

– Regeringens mål är att begränsa spelandets negativa effekter för enskilda konsumenter, säger konsumentminister Per Bolund.

[irp]

Konsumentverket ska följa upp skärpta reklamkrav

Per Bolund fortsätter:

– Med den nya spellagstiftningen på plats ska vi nu se till så att de skärpta marknadsföringskraven efterlevs och i det arbetet har Konsumentverket som tillsynsmyndighet en viktig roll.

Konsumentverkets uppdrag ska även bidra till den utvärdering av omregleringen av spelmarknaden som Statskontoret genomför. I det uppdraget analyseras bland annat vilka effekter reformen har för konsumentskyddet.

Gå till Start