Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG:s spelomsättning ökar: ”Glädjande siffror”

Intresset för spel på hästar fortsätter öka, det visar ATG:s delårsrapport för första kvartalet 2018. Bolagets svenska spelomsättning ökade med 2,5 procent och nettoomsättningen ökade med 2,9 procent.

– Det är glädjande siffror för svensk trav- och galoppsport, och ett kvitto från våra kunder på att vi fortsätter att erbjuda en spännande spelupplevelse, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef ATG.

Det svenska spelets omsättning blev 3,2 miljarder kronor för det första kvartalet, en ökning med 79 miljoner eller 2,5 procent i jämförelse med samma period 2017. Spelets nettoomsättning blev nästan en miljard, vilket är en tillväxt med 2,9 procent.

Nettokostnaderna för de tre första månaderna blev 219 miljoner. Det är en minskning på 6,8 procent i jämförelse med samma period förra året.

[irp]

”Intresset för spel på hästar har aldrig varit större än nu”

Båda omsättningssiffrorna är de högsta någonsin för ett första kvartal i bolagets historia.

– Sett i ljuset av den hårdnande konkurrensen, både från reglerade och oreglerade bolag, på den svenska spelmarknaden så är det en stark rapport. Intresset för spel på hästar har aldrig varit större än nu, säger Lotta Nilsson Viitala.

Den totala spelomsättningen växte med 1,2 procent till drygt 3,7 miljarder, trots att ATG:s internationella omsättning har minskat med 5,9 procent under perioden.

– Det är i huvudsak våra två stora speldagar V75 på lördagar och Grand Slam 75 på söndagar som bidrar till den ökade omsättningen. Tillväxten tar oss ytterligare ett steg närmare vår vision att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag samt skapar också en god förutsättning för att ATG ska kunna skaffa sig en stark marknadsposition inför den kommande licensmarknaden 2019, säger Lotta Nilsson Viitala.

[irp]

Ökar utdelningen

Under det första kvartalet 2018 delade ATG ut 400 miljoner kronor till Svensk Travsport och Svensk Galopp.

– På ATG vill vi göra Sverige mer levande, och de medel vi inbringar till trav- och galoppsporten gör oss till motorn i Svensk hästnäring. Under 2018 ökar vi utdelningen till våra ägare Svensk Travsport och Svensk Galopp till totalt drygt två miljarder kronor, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s resultat, efter utdelning till trav- och galoppsporten, blev 11 miljoner kronor, vilket gör att de balanserade vinstmedlen ökar till 682 miljoner kronor.

[irp]

ATG-medlemmarna har ökat i antal

Antalet aktiva medlemmar vid periodens slut var drygt 510 000, en ökning med drygt 5 procent i jämförelse med samma period i fjol. Totalt har 2,2 miljarder kronor delats ut i vinster under första kvartalet.

– Ett av ATG:s mål är att alltid vara inbjudande, och på så sätt engagera både nya och existerande kunder. Det är därför väldigt roligt att se en ökning på antal aktiva medlemmar. Vi är nu till antalet medlemmar större än någonsin, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

Hela rapporten finns att ladda ned här: ATG kvartalsrapport Q1 2018

ATG i siffror, januari-mars 2018

  • Svenska spelets omsättning: + 2,5 procent
  • Nettoomsättning: + 2,9 procent
  • Nettokostnader: – 6,8 procent
  • ATG-medlemmar: 510 000 medlemmar
  • Utbetalda vinster (Sverige): 2,2 miljarder kronor
  • Medel till trav- och galoppsporten: 399,6 miljoner kronor
  • Resultat: 11,4 miljoner kronor
  • Balanserade vinstmedel: 682,2 miljoner kronor
Gå till Start