Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Förändringar i lotterilagen från och med 1 januari

Från och med 1 januari förtydligas lotterilagen. Syftet är bland annat att göra handläggningen av ärenden mer transparent.

Ett generellt krav införs om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas.

Flera tydliggöranden

Det införs även en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri.

– Ett syfte med förändringen är att göra regeringens handläggning av ärenden om tillstånd att anordna lotteri enligt 45 § lotterilagen mer transparent, berättar Lotteriinspektionen.

Myndigheten fortsätter:

– Det tydliggörs därför att det endast är spelföretag som ägs av staten och spelföretag där staten har det rättsligt bestämmande inflytandet som kan beviljas tillstånd.

Även marknadsföringen berörs

Det införs även ett krav på att måttfullhet ska iakttas vid marknadsföring av lotterier till konsumenter. Marknadsföring får heller inte särskilt riktas till barn och ungdomar under 18 år.

– Marknadsföring som strider mot de föreslagna bestämmelserna i lotterilagen ska anses som otillbörlig marknadsföring enligt 5, 23 och 26 §§ Marknadsföringslagen (MFL), skriver Lotteriinspektionen.

Förändringen medför att Konsumentombudsmannen kan väcka talan om förbud vid Marknadsdomstolen enligt 47 § MFL.

Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2017.

Gå till Start