Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Beskedet: Inga tillfälliga licenser i avvaktan på beslut

Lotteriinspektionen får många frågor om möjligheten att få tillfälliga licenser i avvaktan på myndighetens bedömning. Men någon sådan möjlighet finns inte.

– Någon sådan möjlighet, liknande den i Storbritannien eller Danmark, finns inte i den svenska regleringen. Det är alltså inte möjligt enligt svensk lag, meddelar Lotteriinspektionen.

– Vi kommer därför inte att meddela några tillfälliga beslut.

[irp]

Fattar beslut om licenser löpande

De företag som har kommit in med kompletta ansökningar i god tid, vilket Lotteriinspektionen benämner som ”före november 2018”, kan räkna med att få sin ansökan prövad före den 1 januari 2019.

– Bolag som har lämnat in ansökningar sent eller kompletterat sent kan inte räkna med att få beslut före den 1 januari 2019. Vi kommer att fortsätta fatta beslut om licenser löpande även efter årsskiftet.

– Man får inte tillhandahålla spel i Sverige förrän man har fått licens, någon så kallad ”grace period” finns inte i den svenska lagstiftningen. Om man ändå gör det kan det påverka möjligheten att senare få licens beviljad.

[irp]

Inväntar förvaltningsrätten

När det gäller de vadhållningslicenser som har överklagats av Svenska Fotbollförbundet avvaktar Lotteriinspektionen förvaltningsrättens interimistiska beslut.

Man bedömer att detta besked sannolikt kommer före årsskiftet.

– När vi har fått detta beslut återkommer vi med mer information på vår webbplats, meddelar myndigheten.

Gå till Start