Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Beskedet: Inga tillfälliga licenser i avvaktan på beslut

Dela den här artikeln:

Lotteriinspektionen får många frågor om möjligheten att få tillfälliga licenser i avvaktan på myndighetens bedömning. Men någon sådan möjlighet finns inte.

– Någon sådan möjlighet, liknande den i Storbritannien eller Danmark, finns inte i den svenska regleringen. Det är alltså inte möjligt enligt svensk lag, meddelar Lotteriinspektionen.

– Vi kommer därför inte att meddela några tillfälliga beslut.

Fattar beslut om licenser löpande

De företag som har kommit in med kompletta ansökningar i god tid, vilket Lotteriinspektionen benämner som “före november 2018”, kan räkna med att få sin ansökan prövad före den 1 januari 2019.

– Bolag som har lämnat in ansökningar sent eller kompletterat sent kan inte räkna med att få beslut före den 1 januari 2019. Vi kommer att fortsätta fatta beslut om licenser löpande även efter årsskiftet.

– Man får inte tillhandahålla spel i Sverige förrän man har fått licens, någon så kallad ”grace period” finns inte i den svenska lagstiftningen. Om man ändå gör det kan det påverka möjligheten att senare få licens beviljad.

Inväntar förvaltningsrätten

När det gäller de vadhållningslicenser som har överklagats av Svenska Fotbollförbundet avvaktar Lotteriinspektionen förvaltningsrättens interimistiska beslut.

Man bedömer att detta besked sannolikt kommer före årsskiftet.

– När vi har fått detta beslut återkommer vi med mer information på vår webbplats, meddelar myndigheten.


***  Följ med i spelbranschen genom att prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev


*** Boktips: Hållbar sponsring – en handbok för dig som vill ha fler sponsorer.


*** WikiBet.se – Fakta, frågor och svar om spel.

Dela den här artikeln:
Gå till Start