Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Förslag på licensvillkor publicerade och ute på remiss

Lotteriinspektionen har publicerat förslag på föreskrifter baserade på den spelutredningen som tidigare presenterats. Myndigheten har även delgivit sin konsekvensutredning som tar upp en rad olika aktörer och scenarion. 

I föreskrifterna beskrivs bland annat vilka handlingar som den som ansöker om licens ska lämna in till den framtida Spelmyndigheten.

Omnämnt finns även information som spelföretagen ska ge till spelarena, vilken rapportering tillsynsmyndigheten vill ha och andra krav på spelets bedrivande.  Dokumentationen tar även upp ett antal undantag och krav rörande spelansvarsåtgärder.

Som The Gambler Magazine rapporterat om tidigare väntas licensmarknaden gälla från och med 1 januari 2019. Möjligheten att söka licens föreslås öppna den 1 juli 2018, med reservation för politisk arbetstakt och (o)enighet, samt eventuella remisser och andra förändringar.

[irp]

Måste redovisa speldata till myndigheten

Bland Spelmyndighetens förslag på föreskrifter inom spelansvar, avseende material och information som spelbolag ska rapportera in till myndigheten, kan bland annat följande punkter noteras:

  1. Andel av den totala nettoomsättningen som kommer från 5 % av de spelare som har den högsta nettoomsättningen.
  2. Nettoomsättningen, i genomsnitt och som median, för spelare enligt punkten 1
  3. Antal spelare som har kontaktats vid misstänkt eller identifierat problemspelande
  4. Antal av de kontaktade spelarna som därefter valt att stänga av sig för spel
  5. Antal av de kontaktade spelarna som minskade sitt spelande och hur mycket spelandet minskade i genomsnitt i procent
  6. Hur stor andel av de kontaktade spelarna som utgör spelare enligt punkten 1.

Under spelansvar kan även noteras att spelbolag ska utbilda ny personal enligt ett antal definierade punkter. Utbildningen ska genomföras inom ett halvår efter det att personen börjat sin anställning/sitt uppdrag. Vart tredje år ska utbildningen upprepas.

[irp]

Omsorgsplikten definieras inte närmare

I spelutredningen beskrivs omsorgsplikten som ett ”dynamiskt” begrepp. Man förordar både en precisering och att regelverket måste växa fram.

– De krav som ska ställas rörande omsorgsplikten kommer utvecklas och förändras från tid till annan. Innehåller i omsorgsplikten bör därför som huvudregel inte detaljeras i lag eller andra föreskrifter. Vad som ligger i omsorgsplikten kommer således i stor omfattning att bestämmas genom avgöranden från Spelmyndigheten och domstolarna, står det att läsa i utredningen.

Lotteriinspektionen bifaller i sin konsekvensutredning:

– För närvarande föreslår myndigheten därför inte några närmare föreskrifter rörande omsorgspliktens innehåll, skriver myndigheten.

Synpunkter på förslagen och föreskrifterna ska lämnas till Lotteriinspektionen senast den 13 december under diarienummer 17Li2702.

Mer läsning

Gå till Start