Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spellicens: Allt du behöver veta om ansökan om svensk licens

Från 1 januari 2019 ska alla aktörer som agerar på den svenska spelmarknaden ha en spellicens. Lotteriinspektionen har nu publicerat allt du behöver veta om ansökningsförfarandet och den nya spellagen.

”Bra att ha”-länkar

Ansökningar tas emot från 1 augusti 2018

Ansökan om svensk spellicens görs via Lotteriinspektionens nättjänst, som öppnar 1 augusti.

Samtliga handlingar ska vara på svenska. Originalhandlingar som inte är på svenska ska vara översatta och det är den som ansöker som ansvarar för att översättningen är korrekt.

Lotteriinspektionen meddelar att ansökningsblanketterna kan komma att ändras före den 1 augusti. Detta då innehållet i blanketterna är beroende av regelverk som ännu inte beslutats.

Länk till nättjänsten: https://licensansokan.lotteriinspektionen.se

Kostnader och avgifter för spellicens

Licensavgift

Den som vill ha en svensk spellicens behöver betala en licensavgift. Avgiften beror på vilken licens man söker. Prislappen är från några tusenlappar och upp till 400 000 kronor per licens.

Se utdrag här: Vad kostar en spellicens?

Registreringsavgift

Utöver licensavgiften ska Spelinspektionen ta ut en avgift för en ansökan om registrering av spelombud, samt anmälan om ändring. Avgiften ska tas ut med 800 kronor för varje spelombud.

Tillsynsavgift

Spelinspektionen ska ta ut en avgift av licenshavaren för den tillsyn som myndigheten utövar. Avgiften ska beräknas ”så att full kostnadstäckning uppnås för tillsynsverksamheten”.

[irp]

Statligt spel

Licens för statligt spel får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och vissa former av lotterier.

En sådan här licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

Blanketter att ladda ned:

 • Kasino och lotteri, statligt spel – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, kasino och lotteri, statligt spel.docx
 • Värdeautomater ej på kasino, statligt spel – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, värdeautomater ej på kasino, statligt spel.docx
 • Bilaga A fysisk person som omfattas av prövning 4 kap spellagen.pdf
 • Bilaga B juridisk person med kvalificerat ägande enligt 4 kap 3 § spellagen.pdf

Spel för allmännyttiga ändamål

Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta vissa former av lotterier.

En sådan här licens får endast ges till ideell förening eller registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Blanketter att ladda ned:

 • Spel för allmännyttiga ändamål – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, spel för allmännyttiga ändamål.docx
 • Lokalt poolspel på hästar – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, lokalt poolspel på hästar.docx
 • Bilaga A fysisk person som omfattas av prövning 4 kap spellagen.pdf
 • Bilaga B juridisk person med kvalificerat ägande enligt 4 kap 3 § spellagen.pdf

Onlinespel och vadhållning

Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, onlinebingo och datorsimulerat automatspel. En sådan här licens är öppen att söka för marknadens aktörer.

Licens för vadhållning får omfatta vadhållning online och annan vadhållning, såsom vadhållning som avser utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Även den här licensformen är öppen att söka för samtliga aktörer på marknaden.

Blanketter att ladda ned:

 • Onlinespel och vadhållning – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, onlinespel och vadhållning.docx
 • Bilaga A fysisk person som omfattas av prövning 4 kap spellagen.pdf
 • Bilaga B juridisk person med kvalificerat ägande enligt 4 kap 3 § spellagen.pdf

Landbaserat kommersiellt spel

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna förutsättningar.

En sådan här licens kan sökas av marknadens aktörer.

Blanketter att ladda ned:

 • Kortspel i turneringsform, årlig 9 kap 7 § spellagen- ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, kortspel i turneringsform, årlig 9 kap 7 § spellagen.docx
 • Kasinospel och kortspel i turneringsform – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, kasinospel och kortspel i turneringsform.docx
 • Varuspelsautomater – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, varuspelsautomater.docx
 • Bilaga A fysisk person som omfattas av prövning 4 kap spellagen.pdf
 • Bilaga B juridisk person med kvalificerat ägande enligt 4 kap 3 § spellagen.pdf

Spel på fartyg i internationell trafik

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

 • Fartyg i internationell trafik – ansökan.pdf
 • Bilaga C, spelkonceptbeskrivning, fartyg i internationell trafik.docx
 • Bilaga A fysisk person som omfattas av prövning 4 kap spellagen.pdf
 • Bilaga B juridisk person med kvalificerat ägande enligt 4 kap 3 § spellagen.pdf

Övriga ansökningsblanketter och ändringar

 • Innehav av penning- värde och varuspelsautomater – ansökan.pdf
 • Förströelsespel -Ansökan.pdf

Observera att ändringar av ansökan endast kan göras för licenstyperna kommersiellt onlinespel och vadhållning, allmännyttigt lotteri (och bingo) samt statligt kasino och lotteri.

För övriga licenser måste en ny ansökan göras vid ändring.

Gå till Start