Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Utökad överenskommelse mellan Spelinspektionen och Konsumentverket

När den nya spellagen trädde ikraft fick Konsumentverket och Spelinspektionen gemensamt ansvar för tillsynen av licenshavarnas marknadsföring. För att skapa tydlighet och uppnå ett samarbete kring en effektiv speltillsyn har myndigheterna enats om en uppdelning i huvudsakliga ansvarsområden.

I överenskommelsen mellan de båda myndigheterna formaliseras också formerna för informationsutbyte och samråd.

Myndigheterna arbetar sedan en tid i enlighet med innehållet i överenskommelsen, men Spelinspektionens chef för den operativa avdelningen Patrik Gustavsson ser formaliseringen som ett viktigt steg framåt i samarbetet.

– Den tydlighet vi uppnår med överenskommelsen gagnar tillsynen i och med att vi försäkrar oss om att viktiga frågor inte hamnar mellan stolarna.

[irp]

Konsumentverket: Extra trygghet för konsumenterna

Enligt Konsumentverkets enhetschef Andreas Prochazka innebär överenskommelsen en extra trygghet för konsumenten.

– Oavsett om konsumenterna vänder sig till Konsumentverket eller Spelinspektionen med tips eller anmälan så vet de att ärendet hamnar rätt.

Ansvarsfördelningen finns att läsa i sin helhet här.

Konsumentverkets primära ansvarsområden:

  • Måttfull marknadsföring
  • Direktreklam vid avstängning från spel
  • Informationsskyldighet avseende ålder samt stödlinje
  • Reklamprislotterier

Spelinspektionens primära ansvarsområden:

  • Informationsskyldighet om spel
  • Bonuserbjudanden
  • Sponsring

Läs också: Shekarabi: ”Vi har inte omreglerat den här marknaden för skojs skull”

Gå till Start