Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Förvaltningsrätten: Nyheter24 ska betala vite på 100 000 kr

Förvaltningsrätten har godkänt Lotteriinspektionens ansökan om utdömande av vite och ålagt Nyheter24 att betala vite på 100 000 kronor. 

I april 2014 meddelade Lotteriinspektionen Nyheter24 AB ett förbudsföreläggande vid vite. I föreläggandet ställdes krav på att Nyheter24 skulle upphöra med länkning till utländska spelsajter på sin webbplats. Föreläggandet förenades med vite på 100 000 kronor.

I oktober 2017 vann föreläggandet laga kraft då Högsta förvaltningsdomstolen beslutade att inte meddela Nyheter24 prövningstillstånd.

Vid en ny kontroll i november 2017 av Nyheter24 förekom fortfarande länkning till utländska spelsajter. Lotteriinspektionen ansökte då om utdömande av vite med 100 000 kronor för att Nyheter24 inte hade följt föreläggandet.

[irp]

Lotteriinspektionen ser positivt på beskedet

Domen betyder att Nyheter24 tvingas böta 100 000 kronor.

– Vi anser såklart att det är positivt att det kommer domar som visar på att vi har tolkat lagstiftningen korrekt. Det är alltid olyckligt när det råder olika uppfattningar om vad det är som gäller, säger My Hamrén, pressansvarig på Lotteriinspektionen, till Dagens Media.

My Hamrén understryker att det även på den nya spelmarknaden kommer vara förbjudet att främja spel för spelbolag som inte har svensk spellicens.

– En del aktörer har missförstått och trott att det kommer vara frid och fröjd att länka till utländska spelsajter inom några månader, och så är det inte. Men troligtvis kommer många fler att få licens och på så vis ha rätt att marknadsföra sig i Sverige. Därför kommer det sannolikt också att finnas ett större utbud för de som tar in annonserna än vad som finns idag. På så vis kan det komma att bli en självsanering av branschen, menar My Hamrén.

Domen kan komma att överklagas till Kammarrätten i Jönköping.

Gå till Start