Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Kammarrätten avslår överklagan i tre domar

Lotteriinspektionen har under året meddelat vitesföreläggande angående länkning till utländska spelsajter. Nu har Kammarrätten gett besked i tre domar.

– Det är inte tillåtet att länka till utländska spelsajter. Det slår kammarrätten fast i ytterligare tre domar där Blockets, Svenska Hockeyligans och TVNU:s överklaganden av Lotteriinspektionens vitesförelägganden avslås, meddelar Lotteriinspektionen.

[irp]

Kan komma att överklagas ytterligare

Kammarrättens besked innebär att Lotteriinspektionens beslut om att meddela vitesföreläggande står fast.

– Kammarrätten konstaterar att länkning till utländska spelbolag är att främja deltagande i utom landet anordnat lotteri och att vitesföreläggandena i sig är förenliga med Yttrandefrihetsgrundlagen och EU-rätten, skriver myndigheten.

Domarna kan komma att överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

[irp]

Fakta: Vitesföreläggande

Lotteriinspektionen får enligt 52 § lotterilagen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lotterilagen ska följas. Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite i enlighet med lag (1985:206) om viten.

Gå till Start