Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionen får stöd av Högsta förvaltningsdomstolen: “Marknadsföring av utländska spelsajter är förbjudet”

Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd rörande de vitesförelägganden som Nyheter 24 och Clear Channel fått av Lotteriinspektionen. Besluten kommer enligt myndigheten vara vägledande i pågående mål.

Enligt 38 § lotterilagen är det förbjudet att i yrkesmässig verksamhet främja deltagande i ett lotteri som inte har tillstånd i Sverige (oavsett om lotteriet är svenskt eller ej).

Lotteriinspektionen har i två ärenden riktat förbudsförelägganden vid vite med anledning av främjande av deltagande i utom landet anordnande lotterier.

– Kammarrätten har i de båda målen bland annat funnit att den svenska lotterilagstiftningen, och därmed även främjandeförbudet i 38 § lotterilagen, är förenlig med EU-rätten samt att Lotteriinspektionen i de två aktuella ärendena har haft fog för sina beslut, delger Lotteriinspektionen under rubriken “Marknadsföring av utländska spelsajter är förbjudet”.

[irp]

Lotteriinspektionen välkomnar beslutet

Ärendena som Högsta förvaltningsdomstolen nu meddelat beslut i gäller två fall av främjande av deltagande i utom landet anordnande lotterier.

Det ena målet gäller Nyheter24, som på sin sajt länkat till utländska spelbolag utan tillstånd i Sverige. Även Clear Channel, som på sina stortavlor visat reklam för sådana bolag, ingår i de två aktuella målen.

Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg kommenterar:

– Lotteriinspektionen ser den ökande marknadsföringen för spelbolag som inte har tillstånd för sin verksamhet i Sverige som problematisk. Vi välkomnar därför Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Jag förväntar mig nu att alla parter framöver följer aktuell lagstiftning samt myndighetens beslut.

[irp]

Ska vara vägledande i pågående mål 

Avgörandena i Högsta förvaltningsdomstolen betyder att Kammarättens tidigare domar i de båda målen gäller. Kammarrätten fann att den lotterilagstiftningen är förenlig med EU-rätten samt att Lotteriinspektionen i de två ärendena har haft fog för sina beslut.

– Clear Channel Sverige AB har förelagts att i Sverige upphöra med exponering av marknadsföring avseende spelverksamhet som bedrivs under varumärket Unibet, förklarar myndigheten.

– Nyheter 24 AB har förelagts att på webbplatsen nyheter24.se upphöra med sådan marknadsföring som länkar (till exempel klickbar grafik eller domänadresser) till utom landet anordnade lotterier.

Vidare meddelar Lotteriinspektionen att domarna kommer vara vägledande för pågående mål som ligger för avgörande i olika instanser.

Gå till Start