Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Christina Thakor-Rankin förstärker Lotteriinspektionen

Inför tillsynsplaneringen för verksamhetsåret 2014 har Lotteriinspektionen tagit hjälp av den välrenommerade konsulten och spelbranschpersonligheten Christina Thakor-Rankin.

Christina har lång och gedigen erfarenhet från olika delar inom spelmarknaden och har bland annat varit operativ direktör för Virgin Games. I dag arbetar hon som seniorkonsult på 1710Gaming i London.

– Tillsynsplaneringen pågick under föregående vecka då Christina Thakor-Rankin tillsammans med myndighetens medarbetare drog upp riktlinjerna för vårt tillsynsarbete 2014. Det har varit ett givande samarbete och inspirerande för våra medarbetare, säger Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionens generaldirektör.

Han fortsätter:

– Spelkonsumenten köper i dag i allt större omfattning spel på surfplattor, i mobilen, via datorn och det ställer speciella krav på tillsynen. Att utveckla djupare tänk i myndigheten kring denna rörelse har varit ett av Christina Thakor-Rankins huvuduppgifter under den vecka som gått.

Från ICE Totally Gaming om Christina Thakor-Rankin:

”With over 20 years’ experience across all areas of the operator spectrum Christina is currently the Operations Director at Virgin Games, having previously held roles with William Hill, Blue Square and Totesport. She has seen the industry grow and evolve from the days of blacked out shop windows and racecourses to the global, multi- product, multi -channel entertainment giant it is today, and still growing. At working games she is responsible for all aspects of operations and regulatory compliance amongst other things.”

Lotteriinspektionen ansvarar för all tillsyn över den reglerade svenska spelmarknaden. En marknad som efter utbetalda vinster omsätter närmare 18 miljarder kronor och som står under starkt omvärldstryck i snabb förändringstakt. Tillsynsplaneringen har fokuserat på bland annat penningtvätt och aspekter som har med spelaktörernas övervakningssystem och regeluppfyllnad att göra.

 

Gå till Start