Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Hon blir generaldirektör för Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen har fått en ny permanent generaldirektör. Civilminister Ardalan Shekarabi ger formellt uppdraget till Camilla Rosenberg, som tidigare varit tillförordnad på posten.

Lotteriinspektionens tidigare generaldirektör, Håkan Hallstedt, lämnade uppdraget på myndigheten i maj för att flytta hem till Blekinge och bli rådman i Blekinge tingsrätt.

Dessförinnan hade han överlämnat spelutredningen till politikerna.

Regeringen utsåg i april Camilla Rosenberg till tillförordnad generaldirektör – som nu får förlängt förtroende på den ordinarie posten. Förordnandet är på 6 år.

[irp]

Spelmyndighetens roll blir central

En central del i spelutredningens förslag är att den nuvarande kontrollmyndigheten för spel, Lotteriinspektionen blir Spelmyndigheten.

Den nya myndigheten ska överta i stort sett all licensgivning av spel, med kommunala registreringslotterier som undantag, enligt spelutredningens förslag. Spelmyndigheten ska även ansvara för en nationell plattform mot manipulation av sporthändelser med avseende på vadhållning, till exempel så kallad matchfixning.

Spelmyndigheten kommer öka personalstyrkan med 50 procent, från 50 personer till 75 st.

[irp]

Ska hålla samman spelmarknadsrådet

Vid Spelmyndigheten inrättas ett spelmarknadsråd.

– Rådet syftar till erfarenhetsutbyte och ska facilitera olika former av samverkan, redogjorde spelutredare Håkan Hallstedt vid utredningens överlämnande.

Spelmarknadsrådet föreslås bestå av företrädare för Spelmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Finansinspektionen, Konsumentverket, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Rådet ska sammanträda minst två gånger per år och Spelmyndigheten har möjlighet att bestämma om andra myndigheter ska närvara vid rådets sammanträdanden.

[irp]

Camilla Rosenberg har gedigen myndighetsbakgrund

Myndighetens nya generaldirektör började på Lotteriinspektionen den 1 september 2015 som chef för den operativa avdelningen med ansvar för myndighetens tillstånds- och tillsynsverksamhet.

– Det har varit en viktig fråga i rekryteringen att det är en person som kan leda en myndighet i förändring med hög integritet och erfarenhet av tillsynsarbete, säger Ardalan Shekarabi till The Gambler Magazine.

Camilla Rosenberg var dessförinnan på Energimyndigheten där hon haft olika chefsbefattningar, de sista åren som chefsjurist. Hon har tidigare haft olika chefsbefattningar på Energimarknadsinspektionen, varit departementssekreterare på Finansdepartementet och även medverkat i flera statliga utredningar kring energimarknadsfrågor.

– Det har varit en viktig fråga i rekryteringen att det är en person som kan leda en myndighet i förändring med hög integritet och erfarenhet av tillsynsarbete, säger Ardalan Shekarabi till The Gambler Magazine i en intervju.

Gå till Start