Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotteriinspektionens årsredovisning 2017

Lotteriinspektionen har publicerat sin årsredovisning för 2017. I dokumentet återges på vilket sätt myndigheten bedrev verksamheten under det gångna året. Man redovisar statistik och gör kommentarer kring spelmarknaden i stort.

En del av redovisningens kommentarer gäller marknaden och de av Lotteriinspektionen reglerade aktörerna. Andra delar beskriver arbetet inför den nya spelmarknaden.

– När jag ser tillbaka på året som gått är jag mycket nöjd med det engagemang och den förändringsvilja som medarbetarna på Lotteriinspektionen har visat, delger myndighetens generaldirektör Camilla Rosenberg i det inledande förordet.

– De har jobbat hårt i en situation där det rått betydande oklarheter om vad framtiden kommer att innebära och hur ledningen av myndigheten skulle komma att se ut.

Camilla blickar även framåt:

– När jag blickar fram mot 2018 kommer myndigheten, om regering och riksdag fattar de nödvändiga besluten, att få hantera en omfattande omställning av en betydande och växande bransch.

[irp]

Tackar för förslagen

Generaldirektören passar också på att tacka marknadsaktörerna för feedback och svar på Lotteriinspektionens preliminära föreskrifter.

– Jag vill i detta sammanhang rikta ett särskilt tack till alla aktörer i spelbranschen som bidragit med konstruktiva synpunkter på våra förslag till föreskrifter, trots att någon ny spellag inte varit beslutad av riksdagen.

Förutom omregleringen nämns bland annat penningtvättdirektiv, tillsyn av de reglerade spelbolagen och arbetet med att stävja illegalt spel i årsredovisningen.

Hela årsredovisningen finns att ta del av här: Årsredovisning Lotteriinspektionen 2017 (pdf)

Gå till Start