Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tag archive

Spellicensutredningen

Klubbat och klart: Licenssystem införs – så säger spelbranschen

Sveriges riksdag röstade den 7 juni igenom regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad. Majoriteten av riksdagspartierna sa ja till förslaget, vilket innebär införande av ett licenssystem.

Läs mer...

Omregleringen: Kulturutskottets betänkande publicerat

Kulturutskottet ställer sig i sitt betänkande bakom regeringens förslag till spellag och följdändringar i annan lagstiftning.

Läs mer...

Omregleringen: Propositionen publicerad i sin helhet

Under måndagen publicerades hela propositionen En omreglerad spelmarknad. Publiceringen sker som en följd av att den är överlämnad till riksdagen, som nu ska ta beslut om lagförslaget.

Läs mer...

Ny spellag: Så säger branschens aktörer – och så påverkas spelarna

Regeringen har beslutat om ett förslag till ny spellag, som innebär att ett licenssystem mycket sannolikt klubbas i Riksdagen. Den nya lagstiftningen ska gälla från 1 jarnuari 2019.

Läs mer...

Propositionen är klar – så ska svenska spelmarknaden omregleras

Regeringen har idag beslutat om propositionen En omreglerad spelmarknad. Förslaget innebär en ny spellag och att ett licenssystem införs. Dagens besked betyder att svenska spelmarknaden med stor sannolikhet klubbas i Riksdagen, eftersom det under hela arbetet funnits politisk enighet i frågan (så när som på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna).

Läs mer...

Gå till Start