Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Omregleringen: Kulturutskottets betänkande publicerat

Kulturutskottet ställer sig i sitt betänkande bakom regeringens förslag till spellag och följdändringar i annan lagstiftning.

Som tidigare känt från propositionen bygger nya spelregleringen på ett licenssystem: alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska ha en licens, och aktörer utan licens ska stängas ute.

Regleringen ska vara tillämplig på spel som tillhandahålls i Sverige, även spel över internet som riktas till den svenska marknaden.

Lagändringarna föreslås, som tidigare, träda i kraft den 1 januari 2019.

Hela betänkandet finns att läsa här: Kulturutskottet 2017/18KrU8 (pdf, 123 sidor)

[irp]

Betänkandet: ”Onlinebingo” för både kommersiell och ideell sektor

Utskottet avstyrker samtliga motionsyrkanden. I betänkandet finns sex reservationer.

– Utskottet ställer sig vidare bakom regeringens förslag att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet, skriver Kulturutskottet bland annat i sitt betänkande.

Bland nyheterna finns att läsa att den omdebatterade onlinebingofrågan verkar hitta en ”medelväg”. Ideella aktörer föreslås få ha kvar onlinebingo inom ramen för sina speltillstånd, men under nuvarande former, det vill säga mer likt ett ”onlinelotteri” (återbetalningsmässigt).

Frågan debatteras i riksdagen torsdag 7 juni. Debatten kommer sändas direkt på riksdagens hemsida. Preliminär talarlista finns här.

Gå till Start