Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Förändringar i lotterilagen från och med 1 januari

Från och med 1 januari förtydligas lotterilagen. Syftet är bland annat att göra handläggningen av ärenden mer transparent. Ett generellt krav införs om att den som anordnar lotteri ska säkerställa att sociala och hälsomässiga skyddshänsyn tas. Flera tydliggöranden Det införs även en generell åldersgräns på 18 år för att delta i ett tillståndspliktigt lotteri. – Ett… Läs mer...

Postkodlotterierna – världens tredje största insamlare

När brittiska magasinet City A.M. nu gjort sin årliga sammanställning över vilka organisationer som bidrar mest till välgörande ändamål hamnar Postkodlotterierna på tredje plats. Operatörsbolaget Novamedia, som driver Postkodlotterierna i Sverige, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland, har förmedlat totalt 446 miljoner pund, motsvarande drygt 5 miljarder svenska kronor. – Det har varit möjligt tack vare att… Läs mer...

Fantasy Sports och VR i Lotteriinspektionens skriftserie

Lotteriinspektionen ger regelbundet ut en skriftserie med aktuella ämnen inom till exempel spelkultur, socialt skydd och reglering. I det senaste numret behandlas allt från dataspel till VR och penningtvätt. The Gambler Magazine har lusläst det senaste numret av serien och kan varmt rekommendera spel- och spelbranschintresserade att ta en titt (pdf). Läs mer om artiklarna… Läs mer...

RF: “Förbjud spel på ungdoms- och amatöridrott”

Riksidrottsförbundet (RF) menar att allmänhetens åsikt måste få genomslag i den nya spelregleringen. Idrottsorganisationen vill även förbjuda spel på ungdoms- och amatöridrott. Som exempel lyfter man en färsk studie där det bland annat framkommer att 4 procent av svenska folket tycker att det ska erbjudas spel på ungdomars idrottande. – Det finns en stark opinion emot spel på… Läs mer...

Garantilotto – utom tillsyn från Lotteriinspektionen

Lotteriinspektionen (“LI”) meddelar att de får många frågor kring ett lotteri som kallar sig Garantilotto och som säljs primärt via telefonförsäljning. Myndigheten tydliggör att Garantilotto inte har tillstånd att bedriva spel i Sverige och därmed står utom tillsyn från Lotteriinspektionen. Att ett lotteri står utom tillsyn betyder bland annat att Lotteriinspektionen inte kan granska att… Läs mer...

Rapport lyfter näringsperspektivet inför licensmarknaden

Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef vid IFN, och David Sundén, ekon. dr, har på uppdrag av Branschföreningen för Onlinespel undersökt den svenska onlinespelbranschens förutsättningar att verka inom landet. De kommer bland annat fram till att en framtida omreglering av spelmarknaden bör beakta näringsperspektivet och spelföretagens beröringspunkter med andra svenska tech- och internetföretag. – Det… Läs mer...

Därför spelar norrlänningar mer än snittet

I landets fem nordligaste län nätspelar invånarna i snitt för 2 670 kronor under en tremånadersperiod. Siffran kan jämföras med snittet för övriga landet på 520 kronor, enligt DIBS intervjuundersökning av e-handelsmarknaden. Spelandet i Norrland är så omfattande att det borde granskas av Lotteriinspektionen, anser DIBS, ett företag som arbetar med betalningslösningar på nätet. – Det… Läs mer...

1 71 72 73 74 75 211
Gå till Start