Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Spelakademin får ny arrangör

Sedan 1992 har Svenska Spel arrangerat Spelakademin, en årlig träffpunkt för spelbranschen
att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter. Nu står det klart att branschorganisationen Sper tar över evenemanget.

 − Vi upplever att branschen idag har om möjligt ännu större behov av att träffas och lära av varandra. Samarbete och gemensamt ansvar är basen i Spers arbete och därför känns det självklart att vi som branschorganisation tar över ansvaret för Spelakademin, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Ursprungsidén med konferensen var att ge spelbranschen ett årligen återkommande tillfälle för diskussion, information och möjlighet till informell samvaro.

[irp]

”Sper är rätt organisation att ta över”

Spelberoende, spelpolitik och internationella branschtrender är ämnen som varit återkommande genom åren.

− Det breda perspektivet, de öppenhjärtiga diskussionerna och den positiva andan har varit Spelakademins signum. Jag är förvissad om att Sper är rätt organisation att ta över och vidareutveckla Spelakademin så att den möter spelbranschens fortsatta behov, säger Marie Loob, tf. vd Svenska Spel.

Sper planerar att genomföra Spelakademin under 2019. Platsen och formerna för arrangemanget är ännu bestämt. Prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev för att hänga med i spelbranschen.

Gå till Start