Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

ATG rapporterar det tredje kvartalet 2017: ”En bra grund för oss att bygga vidare på”

ATG rapporterar det tredje kvartalet för 2017. Siffrorna visar bland annat att den svenska omsättningen ökar med 4,3 procent och att bolaget har en halv miljon aktiva kunder.

De svenska kunderna har fått tagit del av 7,1 miljarder kronor i utbetalda vinster, varav 165 miljonvinster.

Det svenska spelets omsättning blev 10,1 miljarder kronor för de första nio månaderna, en ökning med 420 miljoner eller 4,3 procent i jämförelse med samma period 2016. Spelets nettoomsättning blev 3,1 miljarder kronor i perioden, också det en tillväxt med 4,4 procent.

– Siffrorna är de starkaste i ATG:s historia. Det är en bra grund för oss att bygga vidare på inför den kommande licensmarknaden 2019, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG i ett pressutlåtande.

[irp]

Lyfter fram den totala kundupplevelsen

Under det tredje kvartalet växte det svenska spelets omsättning med 8 procent och spelets netto med lika mycket. Det gör att både perioden januari-september och det tredje kvartalet är de starkaste i bolagets historia.

Den totala spelomsättningen växte med 3,5 procent till nästan 12 miljarder detta trots att den internationella omsättningen minskade med 1 procent under perioden.

– På produktsidan är det framför allt V86 på onsdagar och de nya spelen Grand Slam 75 på söndagar och Top 7 som ingår i V75, som bidragit till ökningen. Men utvecklingen är också ett resultat av arbetet med att göra den totala kundupplevelsen mer inbjudande och än bättre – från förenklad inloggning till utökad spelinformation, säger Lotta Nilsson Viitala.

[irp]

Ska bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag

Nettokostnaderna för de nio första månaderna blev 636 miljoner, en ökning med 20 miljoner (3,2 procent). Nettokostnaderna stod för 20,6 procent av nettoomsättningen, vilket är en liten minskning i jämförelse med samma period förra året.

Under det första halvåret 2017 delade ATG ut nästan 1,3 miljarder till trav- och galoppsporten. ATGs resultat, efter utdelning till trav- och galoppsporten, blev 55 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 62 miljoner.

– Vi fortsätter att investera i en långsiktigt hållbar omsättningsökning och i förlängningen också ett ökat resultat. Vår vision är att vi ska bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag. Vi fortsätter också att ligga på plan med målet att öka medel till trav- och galoppsporten med 300 miljoner kronor under 2018, säger Lotta Nilsson Viitala.

[irp]

”Konkurrensen har aldrig varit hårdare”

ATG rapporterar att antalet kunder, eller ”medlemmar”, som bolaget presenterar dem, är 500 000. Siffran innebär en ökning med 16 procent över en tolvmånaders period.

– Konkurrensen om kunderna på den svenska spelmarknaden har aldrig varit hårdare. Sett i ljuset av detta är vi glada och stolta över siffrorna, framför allt att vi har betalat ut rekordhöga 7,1 miljarder kronor i vinster till våra kunder. Det är en ökning med 280 miljoner kronor.

– Nu fortsätter vi arbetet med målet att erbjuda den mest engagerande spelupplevelsen och de bästa mötesplatserna för spel. Allt för att stå redo för den nya licensmarknaden 2019, avslutar Lotta Nilsson Viitala.

ATG i siffror, januari-september 2017

  • Total omsättning: + 3,5 procent
  • Svenska spelets omsättning: + 4,3 procent
  • Svensk nettoomsättning: + 4,4 procent
  • Nettokostnader: + 3,2 procent
  • ATG-medlemmar: + 16 procent
  • Utbetalda vinster (Sverige): 7,1 miljarder kronor
  • Antal miljonvinster (Sverige): 165 stycken
  • Medel till trav- och galoppsporten: 1 275 miljoner kronor
  • Resultat: 55 miljoner kronor

Hela delårsrapporten finns att ta del av här: ATG Q3 2017 (pdf)
Och i videopresentation här: ATG Q3 2017 (video)

Gå till Start