Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Lotta Nilsson Viitala: “Ett steg närmare vår vision att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag”

När ATG redovisar sin halvårsrapport visar det sig att omsättningen ökat med 2,5 procent jämfört med samma period för 2016. Enligt ekonomichef Lotta Nilsson Viitala är halvåret ett steg närmare ATG:s vision.

Det svenska spelets omsättning blev 6,6 miljarder kronor för de första sex månaderna. Det innebär en ökning med 157 miljoner (+2,5 procent) i jämförelse med samma period 2016.

– Den positiva omsättningsutvecklingen tar oss ett steg närmare vår vision att bli Nordens största och mest lönsamma spelbolag, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG, i pressinformation.

Spelets nettoomsättning blev 2 miljarder kronor i perioden, också det en tillväxt med 2,5 procent.

Nya spel bakom spelökningen

Bakom den positiva omsättningskurvan ligger ökat intresse för V86 Xpress på onsdagar och för de nya spelen Grand Slam 75 på söndagar och Top 7 som ingår i V75.

– Den positiva omsättningsutvecklingen är en förutsättning för att ATG ska kunna skaffa sig en stark marknadsposition inför den kommande licensmarknaden 2019, säger Lotta Nilsson Viitala, ekonomichef på ATG.

ATG:s internationella omsättning har ökat med 1 procent under det första halvåret 2017.

Kostnaderna ökade

Nettokostnaderna för halvåret blev 460 miljoner, en ökning med 36 miljoner.

– Det är en följd av de satsningar och de investeringar vi gör för att bygga en ökad omsättning och i förlängningen också ett ökat resultat, säger Lotta Nilsson Viitala.

ATG:s resultat efter det första halvåret, efter utdelning till trav- och galoppsporten, är 6,6 miljoner kronor.

Spelbolaget har 495 000 kunder, eller “ATG-medlemmar” som man väljer att kalla dem.

Gå till Start