Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Betsson visar starka siffror: ”Norden växer med 22%”

Betsson hade en något knackig inledning på 2016 men visar under årets tredje kvartal på bättre resultat än vad analytikerna väntade sig.

Omsättningen var någorlunda i linje med förväntningarna på 1 063 miljoner kronor, mot väntade 1 021 miljoner.

Spelbolagets rörelseresultat landade på 273 miljoner kronor i tredje kvartalet.

– Det starka resultatet i tredje kvartalet visar att våra utmaningar under andra kvartalet var av tillfällig karaktär, kommenterar vd Ulrik Bengtsson i rapporten.

Norden växer med 22 %

Kasinospel stod för 732 miljoner av intäkten och sportboken för 300.

Sportboksmarginalen uppgick till 7,6 procent.

– Investeringarna i Betssons kasino- och sportboksprodukter har drivit intäktstillväxten under kvartalet där exempelvis Norden växte med 22 procent. Investeringarna i dessa produkter kommer att fortsätta under kommande kvartal.

Skalbarheten en nyckel

Ulrik Bengtsson fortsätter:

– Skalbarheten i affärsmodellen möjliggjorde att vår rörelsemarginal kunde återgå till de starka nivåer vi har haft historiskt, avslutar han.

Hela rapporten finns att ta del av här.

Gå till Start