Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Tufft kvartal för Betsson: ”Förluster på en strategisk marknad”

Betsson har fått en tuffare start än väntat på 2016. Lägre intäkter från sportboken och valutafluktuationer har påverkat koncernens intäkter och resultat negativt under det andra kvartalet. Intäkter och rörelseresultat landar på omkring 100 miljoner sämre än analytikernas prognoser.

Enligt spelbolaget väntas intäkterna för årets andra kvartal uppgå till mellan 920-945 miljoner kronor, vilket kan jämföras med analytikernas prognos på 1 044 miljoner. Rörelseresultatet väntas landa på till 140-175 miljoner kronor, vilket är omkring 100 miljoner lägre än analytikernas förväntningar (261 MSEK).

I ett pressmeddelande menar Betsson att valutakursfluktuationer förväntas ha en negativ påverkan på intäkterna om cirka 30 MSEK.

– Intäktsminskningen har direkt påverkan på resultatet då en stor andel av kostnaderna är fasta, skriver man.

Svag tillväxt inom sportspel: ”Förluster på en strategisk marknad”

Intäkter från sportboken förväntas uppgå till mellan 205-230 MSEK, vilket i sin tur kan jämföras med 206,4 MSEK för motsvarande kvartal 2015.

– Intäkterna är lägre än förväntat på grund av lägre omsättning på ett flertal marknader, samt förluster på en strategisk marknad, uttrycker spelbolaget.

Man fortsätter:

– Dessutom har Betsson stängt ett antal europeiska marknader under de senaste tolv månaderna, som en följd av en mer konservativ hållning avseende vilka länder spelare accepteras från. Dessa begränsningar är också ett resultat av regulatoriska ändringar och oklar skattelagstiftning.

Sommaren har börjat bättre

Betsson AB:s vd och koncernchef, Ulrik Bengtsson, kommenterar:

– April och maj var utmanande månader för oss vad gäller sportboksmarginalen, men juni har börjat bättre och aktiviteten är i linje med vad vi förväntat oss, kommenterar Ulrik Bengtsson, vd och koncernchef för Betsson AB.

Men trots den tuffa starten på året ser man positivt på framtiden.

– Det starka inflödet av nya kunder under fotbolls-EM 2016 kommer att gynna oss framöver. Betssons ambition är fortsatt att öka intäkterna från lokalt reglerade marknader och att fortsätta växa vår verksamhet långsiktigt, organiskt och genom förvärv, avslutar Ulrik Bengtsson.

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2016 offentliggörs den 21 juli 2016.

Gå till Start