Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Betsson kvartalsrapporterar – ökade satsningarna i Spanien

Betsson rapporterar det första kvartalet 2018. Spelbolaget visar upp en tioprocentig ökning av intäkter, som uppgick till 1,2 miljarder kronor. I vd-ordet poängterar man vikten av att Svenska Spel delas upp på ett tydligt sätt.

Kasinointäkterna för Betsson växte med 12 procent under det första kvartalet. Sportboksintäkter växte med 5 procent.

– Tillväxten kom främst från kasino som visade fortsatt tillväxt i Västeuropa. Sportboken i Norden växte med 22 procent, men region Central- och Östeuropa och Centralasien minskade främst på grund av valutaeffekter, kommenterar vd Pontus Lindwall.

Sportboksmarginalen var 6,6 procent i kvartalet.

[irp]

Ökade marknadsföringskostnader

Rörelseresultatet uppgick till 211,4 miljoner, en minskning med 12 procent. Kostnadsökningen kommer enligt bolaget av valutaeffekter, negativ påverkan från nyligen genomförda förvärv och högre marknadsföringskostnader.

– Marknadsföringen koncentrerades till marknader där vi ser tillväxtmöjligheter. Betsson ökade satsningarna i Spanien där Betsson.es nyligen lanserade sportbok, medan marknadsföringen i Storbritannien minskades, berättar Pontus Lindwall.

– I rörelsekostnaderna ingår en engångskostnad om 15 mkr relaterad till den omstrukturering av organisationen som genomfördes under det första kvartalet.

[irp]

Vill se en tydlig uppdelning av Svenska Spel

I vd-ordet kommenterar även Pontus Lindwall den proposition på omreglering som ligger på bordet.

– En stor farhåga med propositionen är att Svenska Spels verksamhet inte tydligt delas. Konkurrens på lika villkor är avgörande för att lyckas skapa en framgångsrik spelreglering där spel sker inom licenssystemet.

Han fortsätter:

– Behovet av konkurrens på lika villkor är också relevant avseende Nederländerna, där vi fortfarande väntar på en omreglering. Många stora europeiska operatörer har bedrivit verksamhet gentemot holländska kunder under EU-licens och jag hoppas att de holländska myndigheterna förstår vikten av att finna ett realistiskt sätt att kanalisera dessa kunder in i den nya regleringen, avslutar Pontus Lindwall.

Antalet aktiva Betsson-kunder i kvartalet uppgick till 607 785.

Gå till Start