Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Stark tillväxt för Cherry: ”Stolt över den entreprenörkraft som finns bland medarbetarna”

Spelkoncernen Cherry ökar sina intäkter under årets första kvartal med 26 procent. Totalt uppgick intäkterna till 681 miljoner kronor. Under kvartalet skedde en rad förvärv och ComeOn fick en ny vd.

Lönsamheten förbättrades under kvartalet och resultatet uppgick till 89 miljoner.

– Under 2017 har vi tagit flera små och stora steg för att stärka befintliga marknadspositioner samtidigt som vi har satsat framåt, kommenterar vd Anders Holmgren.

– Jag är stolt över den entreprenörkraft som finns bland medarbetarna i alla koncernens bolag. Det är en av de viktigaste förklaringarna till att vi kan erbjuda kunderna bra produkter och har en stabil finansiell grund för vår fortsatta utveckling.

[irp]

”Ett år med flera händelser som kommer att ha betydelse”

Anders Holmgren fortsätter i sin vd-kommentar:

– Det första kvartalet 2018 var en bra start på ett år som jag bedömer har goda förutsättningar att bli händelserikt. Inom Cherrys affärsområden pågår arbetet med att lansera flera nya produkter som vi tror kommer att skapa intresse hos befintliga kunder, och lika viktiga är de satsningar flera av bolagen gör inom nya marknadssegment.

– Även för vår bransch är 2018 ett år med flera händelser som kommer att ha betydelse. Vi ser pågående diskussioner kring regleringar av spelmarknaden i olika länder, lagstiftning som på olika sätt påverkar de spelbolag som verkar inom branschen samt att kundernas efterfrågan och förväntningar förändras snabbare än tidigare.

[irp]

Ny vd för ComeOn

Lahcene Merzoug utsågs den 25 april till ny vd för ComeOn.

– Jag är glad över att bolaget har hittat en bra kandidat till denna viktiga position och ser fram emot att kunna välkomna Lahcene till oss, säger Anders Holmgren.

– Det är också glädjande att ComeOns tillförordnade vd, Tomas Johansson, kommer att fortsätta som rådgivare inom Cherry-koncernen, dels för att under en övergångsperiod bistå Lahcene och övriga i ComeOns ledningsgrupp, dels för att medverka till att stärka och bredda Cherrys marknadsposition inom spel, media och underhållning.

[irp]

Breddade och kompletterade utbudet

Bland andra noterbara händelser kan nämnas att Cherry-gruppen den 1 januari förvärvades Get Luck Ltd av ComeOn. Några veckor senare, den 29 januari, inkorporerade Game Lounge sajten Slottracker.com.

Under april har man senare köpt ytterligare bolag, genom förvärvet av SEO-specialisten TodaysWeb.

Gå till Start