Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Starkt 2016 för Betsson – passerade 10 miljoner kunder

2016 blev ett bättre år för Betsson än vad spelbolagsanalytikerna hade väntat sig. Intäkterna ökade med elva procent och resultatet efter skatt uppgick till 878 miljoner kronor, att jämför med 832 under 2015.

Kasinointäkterna, som på helåret utgör sju tiondelar av Betssons intäkter, bidrog starkt till helhetsresultatet med en tillväxt på 14 procent.

– Den stabila kasinoverksamheten stod i det fjärde kvartalet för 74 procent av intäkterna och Betssons varumärken fortsätter att ta marknadsandelar inom segmentet, säger Ulrik Bengtsson, vd för Betsson i en kommentar.

Man berättar även att det ökande spelandet i Norden är en faktor som passar bolaget väl.

– Betssons största region, Norden, växte mer än marknaden och region Västeuropa visade åter tillväxt. En ökning av deponeringar med 14 procent och rekordnivå i antal aktiva kunder visar på ett starkt underliggande momentum, fortsätter Ulrik Bengtsson.

[irp]

Två förvärv under året

Under året har Betsson gjort investeringar i både kasinoprodukter och sportboken.

Man har även köpt RaceBets för att bredda sig mot spel på trav och galopp.

– Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets adderar en viktig produkt till Betssons sportbokserbjudande och tillför intäkter främst från lokalt reglerade marknader.

[irp]

Har 10 miljoner kunder

Vid årsskiftet uppgick antalet registrerade kunder hos Betssons bolag till strax över 10 miljoner, att jämföra med 9 miljoner årsskiftet 2015/2016.

Förvärvade Racebets och Tonybet stod för omkring 200 000 av 2016 års ökning.

– I inledningen av 2017 var intäkterna väsentligt högre än de genomsnittliga intäkterna i det första kvartalet 2016 och högre än de genomsnittliga intäkterna i det fjärde kvartalet 2016, meddelar bolaget.

Antal aktiva kunder uppgick under det fjärde kvartalet till 573 277 stycken.

[irp]

Fokus på reglerade marknader

Betsson har idag spellicenser i Danmark, Estland, Georgien, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Storbritannien och Tyskland.

– Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökar, i enlighet med vår strategi, och är nu nära 20 procent, berättar Ulrik Bengtsson.

I Sverige noterar bolaget att spelmarknaden avses regleras under 2018.

Hela bokslutskommunikén finns att ladda ner här (pdf).

Gå till Start