Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Begär överprövning av ATG:s speltillstånd: ”Uppenbart fall av jäv”

Branschföreningen för Onlinespel (BOS) har idag bett dess medlemmar Unibet och Betsson att begära överprövning av ATG:s speltillstånd för innevarande år. Orsaken är enligt föreningen ett uppenbart fall av jäv.

– Folkhälsomyndighetens yttrande begärs alltid när regeringen ska ge speltillstånd. Myndigheten förordar normalt att tillstånd bör avstyrkas av folkhälsoskäl. Inför regeringens prövning av ATG:s speltillstånd för 2016 avstod Folkhälsomyndigheten i yttrandet på ett flertal punkter från att ens ta ställning, påpekar BOS generalsekreterare Gustaf Hoffstedt.

Han fortsätter:

– Det har nu framkommit att yttrandet beslutades av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Samme Johan Carlson sitter som ledamot i spelbolaget ATG:s styrelse. Det råder ett uppenbart jävsförhållande här, menar Gustaf Hoffstedt.

Dubbla stolar?

Marcus Persson på Östersunds-Posten skrev den 22 januari en uppmärksammad ledare om situationen.

– Folkhälsomyndigheten motiverar sitt beslut att avstå med att myndigheten saknar kunskap om hur förändringarna skulle påverka spelandet (och därmed folkhälsan). Är det inte just Folkhälsomyndighetens jobb att samla och vårda kunskapen inom detta område?, frågade sig Marcus Persson och fortsatte:

– Konstigt blir det dessutom när beslutet om remissyttrandet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Förutom att vara generaldirektör är han också sedan 2015 styrelseledamot i ATG.

Regeringens beslut att Folkhälsomyndigheten ska ha plats i ATG:s styrelse

Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson ger själv svar:

– För att förbättra möjligheterna till insyn och påverkan på ATG:s verksamhet har regeringen beslutat att Folkhälsomyndigheten ska inneha en av styrelseplatserna i bolaget. Något jävsförhållande uppkommer inte eftersom jag företräder samma intresse – folkhälsan – i båda sammanhangen, klargör Johan Carlson i repliken.

Marcus Persson tog även upp frågan om styrelsearvode, där Johan Carlson sedermera svarar att han får 7 500 kronor per månad i ersättning för sitt arbete.

”Djupt otillfredsställande”

Gustaf Hoffstedt från Branschföreningen för onlinespel menar att spelmarknadens skifte från monopol till licenssystem gör situationen extra prekär.

– Såvitt jag förstår har regeringen inte informerats om det föreliggande jävet, och därför fattat sitt beslut om speltillstånd utan tillgång till information som är av helt avgörande betydelse, menar han.

Han fortsätter:

– Det är djupt otillfredsställande att Folkhälsomyndighetens generaldirektör försätter sig i ett så allvarligt jävsförhållande. Det är lika otillfredsställande att det tycks saknas varningssystem på Finansdepartementet, så att ärenden där det råder så uppenbara missförhållanden ändå helt ograverade går till regeringen för beslut, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Missa inga inlägg i speldebatten – prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev och få alla de senaste spelnyheterna direkt i din inkorg.

Gå till Start