Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

BOS JO-anmäler ATG-ledamot: “En unik och samtidigt illegitim konkurrensfördel”

Branschföreningen för Onlinespel går vidare med frågan huruvida Folkhälsomyndighetens generaldirektör, Johan Carlson, sitter på dubbla stolar eller ej när han är ledamot hos ATG. Fallet anmäls till Justitieombudsmannen och har under dagarna uppmärksammats i mediarapporteringen.

– Johan Carlson har personligen yttrat sig i egenskap av myndighetschef om ATG:s spelansökningar och ställt sig positiv till dem. När konkurrerande AB Svenska Spel har ansökt har han däremot varit kritisk. Därmed har ATG fått en unik och samtidigt illegitim konkurrensfördel, påpekar Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för Branschföreningen för Onlinespel (BOS) i ett pressutlåtande.

Svenska Spel: “Inget som tyder på att ATG skulle ha gynnats”

Lennart Käll, vd för Svenska Spel, kommenterar fallet i spelbolagets branschblogg. Han menar att man inte kan se att ATG behandlats på annorlunda sätt än Svenska Spel, men han understryker att upplägget kan diskuteras.

– Det finns i nuläget inget som tyder på att ATG skulle ha gynnats framför något annat spelbolag. Men jag delar uppfattningen om att det föreligger en jävsproblematik i Johan Carlsons dubbla roller, kommenterar Svenska Spels vd, Lennart Käll, i spelbolagets branschblogg Spelrum.

Lennart Käll poängterar dock problematiken i att situationen uppstått:

– För blotta faktum att misstanken kan uppstå vittnar om att nuvarande situation är olycklig. Det är aldrig bra när myndighetsföreträdare försätter sig i situationer där deras opartiskhet kan komma att ifrågasättas.

Ledare från januari uppmärksammade fallet

Redan den 22 januari skrev Marcus Persson på Östersunds-Posten en uppmärksammad ledare om situationen.

– Folkhälsomyndigheten motiverar sitt beslut att avstå med att myndigheten saknar kunskap om hur förändringarna skulle påverka spelandet (och därmed folkhälsan). Är det inte just Folkhälsomyndighetens jobb att samla och vårda kunskapen inom detta område?, frågade sig Marcus Persson och fortsatte:

– Konstigt blir det dessutom när beslutet om remissyttrandet har fattats av Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson. Förutom att vara generaldirektör är han också sedan 2015 styrelseledamot i ATG.

Folkhälsomyndighetens generaldirektör gav själv svar:

– För att förbättra möjligheterna till insyn och påverkan på ATG:s verksamhet har regeringen beslutat att Folkhälsomyndigheten ska inneha en av styrelseplatserna i bolaget. Något jävsförhållande uppkommer inte eftersom jag företräder samma intresse – folkhälsan – i båda sammanhangen, klargjorde Johan Carlson i repliken.

Menar att situationen rubbar tilltron till myndigheterna

Men klargörandet räcker inte, enligt Branschföreningen för Onlinespel. Fallet JO-anmäls nu – och Gustaf Hoffstedt menar att myndigheternas rykte och oberoende riskeras.

– När en generaldirektör använder sin myndighet för att ge särskilda fördelar åt det spelbolag där han själv har intressen, då har det gått för långt. Detta rubbar inte enbart förtroendet för den förda spelpolitiken, utan framför allt tilltron till myndigheternas självständighet och oberoende, konstaterar Gustaf Hoffstedt.

Johan Carlson själv svarar på kritiken i en intervju med Sveriges Radio:

– Det här ligger ju helt i regeringens händer. Det är ju inte myndigheten som har placerat sig på olika ställen utan regeringen har ju sett det här som ett strategiskt viktigt sätt att arbeta med de här frågorna uppenbarligen, eftersom man har bestämt att Folkhälsomyndigheten ska finnas med i ATG:s styrelse, kommenterar han.

Lennart Käll: “Huvudsaken är att det hanteras”

Svenska Spel ser fram mot att frågan tas vidare, oavsett om det är via JO eller ej.

– Hur man bör hantera det har Svenska Spel inga särskilda synpunkter på. Huvudsaken är att det hanteras, så att både myndigheten och spelbranschen slipper framtida misstankar om jäv, avslutar Lennart Käll.

Folkhälsomyndigheten bildades den 1 januari 2014 och är en sammanslagning av tidigare Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet samt delar av Socialstyrelsen.

Håll dig uppdaterad om det senaste i spelbranschen – gör som snart 500 andra och prenumerera på The Gambler Magazines nyhetsbrev.
Gå till Start