Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Unibet vänder sig till domstolen för svar

Som The Gambler Magazine tidigare rapporterat har Unibet blivit ombett av Branschföreningen för Onlinespel (BOS) att utvärdera och ”angripa” regeringens beslut att ge ATG tillstånd för spelverksamhet. Bakgrunden är den potentiella jävsituation som enligt branschföreningen har uppstått.

Unibet har nu ansökt hos Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut för att få domstolens svar. Man ämnar driva tre frågor i ärendet:

  1. Om ATG bör få ett tillstånd trots att bolaget numera är rent vinstdrivande
  2. Om det har förekommit jäv vid handläggningen när beslutsfattaren vid en remissinstans samtidigt satt i ATG:s styrelse
  3. Om regeringen kan bevilja ett speltillstånd utan att motivera sitt beslut

”Tillförlitligheten till statens objektivitet måste återupprättas”

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare för BOS, kommenterar:

– Att vi befinner oss i en övergång från monopol till licenssystem minskar inte behovet av ordning och reda i statens handläggning.

Han fortsätter:

– När generaldirektören för Folkhälsomyndigheten yttrar sig vid en prövning av ett speltillstånd, och det visar sig att samma person även företräder det spelbolag han yttrar sig om, då råder Vilda Västern. Det kan vi aldrig acceptera, och vi utgår från att det som har skett gör regeringen lika bestört. Tillförlitligheten till statens objektivitet måste återupprättas, avslutar Gustaf Hoffstedt.

Unibet företräds av Advokatfirman Delphi genom advokat Emil Andersson.

Läs mer: Begär överprövning av ATG:s speltillstånd: ”Uppenbart fall av jäv”

Gå till Start