Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Artikel i Dagens Industri om ifrågasatt spelmonopol

I en artikel i Dagens Industri (16 april) om EU -kommissionens pågående granskning av det svenska spelmonopolet kommenteras regeringens svar till kommissionen av Bob Pernodd, chef på enheten för myndighetsstyrning, statistik och spelreglering på finansdepartementet. De argument som förs fram i såväl regeringens svar till kommissionen som i artikeln är i vissa fall rent felaktiga och i andra fall är de irrelevanta eller saknar grund i forskningen.

– Det är inte sant att de EU- licensierade bolagen är oreglerade. Deras verksamheter regleras av andra EU-länders licensvillkor. Det är heller inte sant att Svenska Spel har mer ofarliga spel än konkurrenterna. Utvecklingen av marknadssituationen på den totala spelmarknaden är inte relevant för utvecklingen online, dvs. för spelandet på internet. Det är heller inte rimligt att hänvisa till de samlade marknadsföringskostnaderna för alla konkurrenter när man är det bolag som har de absolut största marknadsföringsinsatserna, säger Magnus Silfverberg, ordförande för BOS.

Pressmeddelande här.

Gå till Start