Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

FI: Unga och personer med låg inkomst har störst risk att hamna i skuldfällan

Unga låntagare och de med låg inkomst löper högre risk att få betalningsproblem när de tar konsumtionslån. Det visar en ny analys från Finansinspektionen (FI) som presenteras i samband med årets Konsumentskyddsrapport.

Även om personerna bara lånar små belopp ökar risken för betalningsproblem. Samtidigt minskar risken att konsumenter hamnar i skuldfällan om långivarna gör ordentliga kreditprövningar, enligt FI.

– Även små lån kan leda till stora problem. Därför är det viktigt att långivare verkligen kontrollerar att lånet kan betalas tillbaka. Det är ett viktigt skydd, inte minst för unga som annars riskerar att kliva in i vuxenlivet med stora skulder, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Analysen visar att unga låntagare mellan 18 och 29 år har störst risk att få betalningsproblem. Oavsett hur stora deras inkomster är.

Många lever på små marginaler

Enligt Finansinspektionen kan utfallet bero på att unga låntagare har sämre och mer osäker ekonomi eller är mindre vana att hantera räkningar. Även de med låga inkomster löper större risk att få betalningsproblem eftersom de har små marginaler i sin ekonomi.

Ett bidragande problem, som inte lyfts fram av Finansinspektionen men som fått allt mer spridning i samhället, kan vara att onlinespel och köp inuti onlinespel ökat allt mer. Ett exempel på populärt spel bland barn är till exempel Roblox, där användare kan köpa extra saker eller färdigheter inuti spelet till sin karaktär.

Analysen som Finansinspektionen gjort grundar sig på alla konsumtionslån som beviljats under en 10-dagarsperiod under våren 2019. Analysen visar också att små lån oftare leder till betalningsproblem än stora.

– Detta eftersom små lån oftare tas av unga och personer med låga inkomster. Dessutom görs det generellt mindre omfattande kreditprövningar för små lån, meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

Långivare ska göra kreditprövningar

Gör långivarna ordentliga kreditprövningar, med underlag som visar konsumentens alla befintliga lån, minskar risken att få betalningsproblem för alla grupper av låntagare. Det pekar på behovet av ett system där långivare kan få en helhetsbild av konsumentens skulder. Något som saknas i dag och som FI vill att regeringen utreder. 

Just riskerna kopplade till konsumtionslån och bristande kreditprövningar är ett område som FI kommer att arbeta mycket med under 2021 och som lyfts i konsumentskyddsrapporten.

Det andra området är brister i omsorgsplikten på investerings- och försäkringsmarknaderna. Finansiella företag är skyldiga att se till att deras produkter når rätt målgrupp. Och FI ser en stor risk att konsumenter erbjuds komplexa finansiella sparprodukter som inte är lämpliga. 

Gå till Start