Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Folkhälsomyndigheten: ”Allt färre personer spelar spel om pengar”

Folkhälsomyndigheten låter meddela att andelen svenskar som spelar spel om pengar fortsätter att minska. Mellan år 2014 och 2015 har andelen minskat från 60 procent till 58 procent och under perioden 2004-2015 har andelen minskat med närmare en femtedel.

 Enligt folkhälsoenkäten har andelen i befolkningen mellan 16-84 år som uppgett att de spelat spel om pengar de senaste 12 månaderna minskat från 71 procent 2004 till 58 procent 2015.
Minskningen har varit större bland kvinnor än bland män. 2015 uppgav 55 procent av kvinnorna och 62 procent av männen att de spelat spel om pengar.
Nästan var tionde man mellan 16-29 år har enligt Folkhälsomyndigheten ett riskabelt spelande.

Utbildning kan spela roll 

”Riskabelt spelande” innebär att en person fått minst en negativ ekonomisk konsekvens eller minst ett beroendesymptom. Benämningen omfattar med andra ord både personer som ligger i riskzonen för att utveckla ett spelproblem och personer som har allvarliga spelproblem.

  • Den nationella folkhälsoenkäten från 2015 visar att andelen i befolkningen med ett riskabelt spela om pengar har minskat jämfört med föregående år, från fyra procent 2014 till tre procent 2015.
  • Andelen med ett riskabelt spelande är lägre bland personer med eftergymnasial utbildning än bland personer med endast förgymnasial utbildning.
  • Fler män än kvinnor uppvisar ett riskabelt spelande i alla kategorier, det vill säga oavsett utbildning, inkomst, och härkomst.

Folkhälsomyndigheten

Gå till Start