Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Utredaren presenterar Spelmarknadsutredningen – här är förslagen

Spelmarknadsutredningen har bland annat haft i uppdrag att föreslå ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel och stänga ute illegalt spel.

I dag överlämnar Anna-Lena Sörenson sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

– Det har varit ett komplext uppdrag som har rört ett stort antal olika frågor kopplade till spelregleringen som i vissa fall har krävt svåra avvägningar, säger regeringens särskilde utredare Anna-Lena Sörenson i ett pressmeddelande.

Hon fortsätter:

– Jag tror att de förslag vi kommer med i dag både kan bidra till att stärka konsumentskyddet och göra regleringen mer ändamålsenlig.

“Ett viktigt underlag för regeringens kommande åtgärder”

I samband med omregleringen av den svenska spelmarknaden bedömde regeringen att vissa frågor kopplade till reformen behövde utredas vidare.

En särskild utredare, före detta riksdagsledamoten Anna-Lena Sörenson, gavs därför i uppdrag att bland annat överväga behovet av skärpta regler för att minska skadeverkningarna av spel och andra åtgärder för att stärka omregleringen.

Utöver dessa frågor skulle utredningen bland annat överväga nya finansieringsmodeller för hästnäringen och idrottsrörelsen.

– Staten har ett stort ansvar att skydda svenska konsumenter på spelmarknaden. Det handlar både om att stänga ute spelföretag som saknar licens och att se till att de som verkar här med licens gör det på ett ansvarsfullt sätt. Spelmarknadsutredningens betänkande kommer att utgöra ett viktigt underlag för regeringens kommande åtgärder, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Det här föreslår Spelmarknadsutredningen

Utredningen föreslår, bland mycket annat annat, följande:

  • Fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Utredningen föreslår bland annat ett tillståndskrav för spelprogramvara, ett återinrättat förvaltningsrättsligt främjandeförbudet och ett utvidgat reklamförbud.
  • Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel. Utredningen föreslår bland annat att Spelinspektionen ska ta fram en modell för riskklassificering som kan användas till exempel i kunskapshöjande insatser, föreskriftsarbete och tillsyn. Utredningen föreslår även förbud av marknadsföring under dagtid för de mest riskfyllda spelen, en permanent förlustgräns om 5 000 kronor per vecka för spel på värdeautomater samt att Spelinspektionen bör intensifiera arbetet med att förtydliga omsorgsplikten.
  • En ny lag med uppgiftsskyldighet för licenshavare avseende spelets omfattning. Förslaget ska enligt utredningen ge ökad möjlighet för Spelinspektionen att följa utvecklingen på spelmarknaden.
  • En möjlighet för Spelinspektionen att undanta allmännyttan från krav på certifiering samt ett undantag för allmännyttan från förbudet mot lojalitetsbonusar.

Hela utredningen finns att ta del av här: Slutbetänkande av Spelmarknadsutredningen (pdf, 336 sidor)

Gå till Start