Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Brister i avtalsvillkor hos licensierade spelbolag – Konsumentverket har granskat

“Det finns betydande utrymme för förbättring hos de granskade spelbolagen”. Så lyder Konsumentverkets slutsats efter en granskning av några av de mest betydelsefulla avtalsvillkoren som tillämpas mot konsumenter.

Konsumentverket har granskat avtalsvillkoren hos 13 licensierade spelbolag och funnit en rad brister. Det presenterar myndigheten på sin hemsida samt hänvisar till en rapport (hela rapporten finns att ladda hem här som pdf).

Brister har identifierats när det gäller bland annat uttagsbegränsningar, ansvarsfriskrivning och ändringar i avtalsvillkoren där villkoren är otydligt utformade och i vissa fall inte uttömmande.

Har granskat licensierade spelbolag

Konsumentverket avser att följa upp granskningen för att se i vilken utsträckning som branschen väljer att agera när det gäller att använda sig av avtalsvillkor som är skäliga och balanserade mot konsumenterna.

Det här är enligt myndigheten en uppföljning som “kan leda till enskilda tillsynsåtgärder”.

– Granskningen har skickats till samtliga 13 bolag, till resterande licensinnehavare samt till Spelbranschens riksorganisation och Branschföreningen för onlinespel, meddelar Konsumentverket.

Gå till Start