Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Sper har tagit fram rekommendation för avtalsvillkor gentemot spelkund

Konsumentskyddet är en central fråga för branschorganisationen Sper som nu har tagit fram en rekommendation för spelbolagens avtalsvillkor gentemot sina kunder.

Alla Spers medlemmar uppmuntras att beakta innehållet i rekommendationen i sina avtalsvillkor gentemot spelkunder. Syftet är att ge kunderna goda förutsättningarna i sitt spelande.

Fick kritik från Konsumentverket

Bakgrunden är bland annat kritik som Konsumentverket har framfört i en granskning av slumpvis valda avtalsvillkor i spelbranschen.

“Det finns betydande utrymme för förbättring hos de granskade spelbolagen”, skrev Konsumentverket i sin slutsats, efter en granskning av några av de mest betydelsefulla avtalsvillkoren som tillämpas mot konsumenter.

Även Allmänna reklamationsnämnden har konstaterat att avtalsvillkoren ibland är bristfälliga.

Hela artikeln finns här: Brister i avtalsvillkor hos licensierade spelbolag – Konsumentverket har granskat

Rekommendationen innehåller 9 punkter

Spers rekommendation innehåller nio punkter och är ett komplement till de regler för konsumentskydd som finns i rådande lagstiftning och den praxis som skapats av bland annat myndigheter.

− Konsumentverket har påpekat att det finns stor förbättringspotential när det gäller avtalen. Detta är tänkt som en hjälp och vägledning. Vår rekommendation utgår ifrån att det ska vara tydligt och begripligt för konsumenterna vad som gäller när man blir och är kund, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Rekommendationernas punkter är:

  1. Tydlighet
  2. Dokumentation
  3. Konsumentskydd
  4. Ändringar av avtalsvillkor
  5. Insättningar och uttag
  6. Avregistrering
  7. Ansvarsfriskrivning
  8. Reklamation
  9. Alternativ tvistelösning

Rekommendationerna finns här som pdf.

Gå till Start