Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

​Sper har utvärderat hur etiska spelriktlinjer följs

En utvärdering av de självreglerande riktlinjer för spelansvar är genomförd av branschorganisationen Sper. Snittet landar på 2,8 av 3 möjliga.

Resultatet är en höjning från förra året, men kunskapen om spelproblem och fokus på forskning är något som kan bli bättre, meddelar branschorganisationen.

Sper jobbar för ett starkt konsumentskydd för spel om pengar. Bland annat har organisationen verkat för självreglering under 15 år, genom att ha gemensamma riktlinjer för spelansvar. Och för att riktlinjerna inte ska bli en “pappersprodukt” utvärderas dem årligen genom att medlemmarna identifiera gapet mellan de antagna riktlinjerna och vad som sker i praktiken.

[irp]

“Bra att göra löpande utvärderingar”

Den senaste utvärdering visar ett snitt bland Spers medlemmar på 2,8 av 3. Det är ett förbättrat resultat jämfört med förra året, då snittet låg på 2,6.

− Det är bra att göra löpande utvärderingar. Inte för att hänga ut någon, utan för att det alltid leder till fruktsamma samtal mellan medlemmarna. Vi kan lyfta fram vad som fungerar bra och vad som måste bli bättre, eller ske på ett annat sätt. Kunskapsutbyte om spelansvar kan det aldrig bli för mycket av, säger Jenny Nilzon, vd på Sper.

[irp]

Fyra insikter från utvärderingen

  • Spers medlemmar visar bra resultat när det gäller att erbjuda en trygg och säker spelupplevelse. Det handlar om att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt genom olika spelansvarsåtgärder anpassat till produktion och distribution.
  • Bolagen visar också ett bra resultat avseende korrekt och tydlig information till konsumenten så att denne kan ta välinformerade beslut kring sitt spelande.
  • Områden där medlemmarna kan utvecklas vidare är bland annat samarbete med olika intressenter för att skaffa insikt i frågor som rör spelproblem och spelansvar.
  • Medlemmarna har också utvecklingspotential när det gäller uppmuntran till oberoende forskning med syfte att utveckla praxis för spelansvar samt främja en bättre förståelse för de sociala effekterna av spel.
Gå till Start