Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Gunnar Larsson ska utreda hur arbetet mot olicensierat spel och matchfixning kan stärkas

Gunnar Larsson ges i uppdrag att identifiera hinder och föreslå lösningar för att möjliggöra en mer effektiv tillsyn av illegalt spel. Det meddelar socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Uppdraget handlar bland annat om att titta på de frågor som Spelinspektionen har lyft avseende tillämpningssvårigheter med betalningsblockering.

Utredningen kommer också ta ett samlat grepp och analysera frågor om exempelvis berörda myndigheters arbete, metoder, uppdrag och förutsättningar.

– Vi har ett ansvar att skydda framför allt sårbara konsumenter från illegalt spel, men också att skydda de seriösa aktörerna på spelmarknaden från illojal konkurrens. Det behövs ökade insatser för att stänga ute illegalt spel från den svenska spelmarknaden. Vi intensifierar nu också arbetet mot matchfixning och organiserad brottslighet, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Uppdraget i sin helhet finns här: Utredningens uppdrag (pdf)

Matchfixning är en viktig punkt i uppdraget

Utöver frågan om illegalt spel kommer utredningen också ges i uppdrag att utreda hur arbetet mot matchfixning kan stärkas.

Arbetet mot matchfixning handlar om att skydda idrottens integritet men också om att förhindra att spel missbrukas för kriminell verksamhet och att upprätthålla ett starkt konsumentskydd på spelmarknaden.

För att på ett effektivt sätt motverka matchfixning måste myndigheter, idrottsrörelsen och spelbolagen ha möjlighet till samverkan.

Utredaren ska därför vid behov föreslå åtgärder för att undanröja eventuella hinder för en ändamålsenlig informationsdelning mellan samtliga berörda aktörer.

Björn Eriksson: RF redo att trappa upp

I uppdraget ingår även att se över Spelinspektionens och Matchfixningsrådets uppdrag i arbetet mot matchfixning, något som Riksidrottsförbundet tycker är bra.

– Jag välkomnar att regeringen vill åtgärda bristerna i nuvarande spelreglering. Det måste finnas utrymme att dela den information som behövs för att motverka matchfixing. Vi är också från Riksidrottsförbundets sida redo att själva trappa upp insatserna, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Han fortsätter:

– Ingen har idag överblick över spel på svensk idrott och ännu mindre arbetas det samlat med att analysera spelutbud och spelmönster utifrån ett matchfixingperspektiv på en strategisk nivå. Det behövs skarpa förslag om krav på spelbolag och myndigheternas ansvar att arbeta på en aggregerad nivå och inte bara med en misstanke åt gången, säger Björn Eriksson.

Gå till Start