Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Regeringen ger i uppdrag till Spelinspektionen att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden

Den 14 november 2021 upphör förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av sjukdomen covid-19 att gälla. Regeringen ger nu Spelinspektionen i uppdrag att utvärdera de tillfälliga spelansvarsåtgärderna, samt följa upp och analysera hur spelformer, tillgängligheten till spel och spelandet utvecklas på kort och lång sikt.

I uppdraget till Spelinspektionen ingår även att föreslå åtgärder för att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden i syfte att motverka folkhälsoproblem.

– Omsättningen på spelmarknaden har ökat och sannolikt har onlinespel gynnats av ändrade konsumtionsmönster sedan omregleringen. Det finns en risk för att detta har lett till en långsiktig beteendeförändring med ökat spelande. Det här är en utveckling som bör följas upp för att se om det finns behov av ytterligare åtgärder, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Spelinspektionen ska senast den 15 mars 2022 lämna en delredovisning av den första delen av uppdraget som gäller utvärderingen av de tillfälliga spelansvarsåtgärderna.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 oktober 2023.

Uppdraget i korthet

Regeringen ger Spelinspektionen i uppdrag att:

  • dels utvärdera de tillfälliga spelansvarsåtgärder som vidtagits med
    anledning av spridningen av sjukdomen covid-19,
  • dels följa upp och analysera hur bl.a. spelformer, tillgängligheten till
    spel och spelandet utvecklas på kort respektive lång sikt samt föreslå åtgärder inom ramen för det befintliga licenssystemet för att stärka konsumentskyddet på spelmarknaden i syfte att motverka
    folkhälsoproblem.

Hela uppdragsbeskrivningen finns att ta del av här: Uppdrag till Spelinspektionen att följa upp utvecklingen av spelandet och spelproblemen på spelmarknaden (pdf)

Gå till Start