Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Onlinekasino i fokus – här är regeringens nya förslag på stärkt spelarskydd

I fredags remitterades vissa justeringar i det förslag om en tillfällig förordning om spelansvarsåtgärder som har varit på remiss till den 8 maj 2020. Justeringarna innebär att de tillfälliga begränsningarna tydligare riktas mot bland annat onlinekasino och värdeautomater.

– Vi vet att onlinekasino har en särställning när det gäller kopplingen till spelproblem och med det nya förslaget tydliggörs att olika spel innebär olika risk, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

Mer fokus på onlinekasino

Det justerade förordningsförslag som i fredags gick ut på remiss innehåller bland annat försalgen:

  • Insättningsgränsen vid spel på onlinekasino får uppgå till högst 5 000 kronor och att motsvarande förlustgräns ska gälla vid spel på värdeautomater
  • Obligatoriskt för spelare att ange gränser för speltiden vid spel på onlinekasino och värdeautomater
  • Bonusar som erbjuds av licenshavare som tillhandahåller onlinekasino och värdeautomater får uppgå till högst 100 kronor

Samtliga tillfälliga spelansvarsåtgärder föreslås träda i kraft den 2 juli 2020 och upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Aktuella remissinstanser i frågan

Via länken nedan kan du ta del av till vilka instanser som Finansdepartementet har remitterat Fi2020/02404/OU.

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 5 juni 2020.

Gå till Start