Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder viss spelreklam – ”Nu vet vi hur praxis ser ut”

Patent och marknadsdomstolen har idag meddelat ett förbud för ett spelbolag att marknadsföra sina speltjänster genom en så kallad takeover-annons och 20 olika marknadsföringspåståenden.

Beslutet gäller Elec Games, som drivit spelsiten Ninja Casino.

Enligt domstolen strider bolagets marknadsföring mot kravet på måttfullhet som gäller vid marknadsföring av spel.

Det är första gången som en domstol prövar måttfullhetskravet som infördes i svensk lagstiftning i januari 2017.

[irp]

Gäller annonsformat och budskap i reklam

Konsumentombudsmannen har i målet begärt att domstolen ska förbjuda spelbolaget att marknadsföra onlinecasino och liknande spel online, dels genom en så kallad takeover-annons* och dels genom 20 närmare angivna påståenden som spelbolaget har använt i dess marknadsföring.

*En takeover-annons är en annons tar över och täcker hela bildskärmen när en konsument besöker en viss webbplats.

[irp]

Måttfullhetskravet har fått praxis

När det gäller takeover-annonsen har domstolen bedömt att denna typ av reklam upplevs som påträngande och att den därför inte är måttfull vid marknadsföring av speltjänster.

De 20 marknadsföringspåståendena har delats upp i fyra kategorier:

  • Påståenden som antyder att spelaren kan påverka utgången,
  • påståenden som accentuerar snabba spel och snabba utbetalningar,
  • påståenden som uppmanar till att spela omedelbart och
  • påståenden som ger intryck av att man snabbt kan vinna stora belopp.

Domstolen har i samtliga fall kommit fram till att påståendena strider mot de riktlinjer och rekommendationer som ligger till grund för spellagens krav på måttfullhet och att kravet på måttfullhet därmed inte är uppfyllt.

[irp]

”Det finns ett samband mellan spelreklam och spelproblem”

Rättens ordförande rådmannen Alexander Ramsay säger i en kommentar:

– Domstolen har bedömt att det finns ett samband mellan spelreklam och spelproblem och har tagit särskild hänsyn till hur marknadsföringen uppfattas av personer som har eller ligger i farozonen att utveckla spelproblem.

Domstolen har slutligen gjort bedömningen att ett förbud är proportionerligt med hänsyn till de motstående intressen som domstolen har att beakta.

[irp]

”Nu vet vi hur praxis ser ut”

Advokaten Ola Wiklund är spelbolagets ombud och till SVT Nyheter kommenterar han:

– Det är tråkigt att domstolen går så här långt. Men de bedömningar domstolen har gjort när det gäller orsakssambandet mellan reklam och spelproblem tycker vi saknar vetenskaplig grund. Man hade bestämt sig ganska tidigt att man inte gillade marknadsföringen.

– Bolaget har ju fått klä skott för en hel bransch marknadsföring. Fördelen är att nu vet vi hur praxis ser ut. När det gäller bolaget har det inga effekter eftersom de inte har något spel i Sverige, säger advokat Ola Wiklund till SVT.

Stockholms tingsrätt: Patent- och marknadsdomstolen förbjuder viss spelreklam

Gå till Start