Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel kvartalsrapporterar: Högre omsättning – minskade spelintäkter

Svenska Spels andra kvartal präglades av hög tillväxt i mobilen och omsättning över förväntan i samband med fotbolls-VM. Bolagets spelintäkter minskade dock.

Nettospelintäkterna minskar till 2 082 miljoner kronor, vilket är 3,9 procent lägre än samma kvartal förra året. Resultatet 973 miljoner innebär en minskning med 11,5 procent, och rörelsemarginalen på 19,1 procent är även den lägre än förgående år (21,1).

– Det är huvudsakligen intäktstapp för värdeautomaterna Vegas som påverkar resultatet samt att förberedelserna för en ny spelmarknad pågår med hög intensitet, vilket även resulterar i avsevärt högre kostnader, beskriver bolaget.

[irp]

Utökat produktutbud

Försäljningen online växer med 20 procent, varav försäljning via mobilen ökar med 42 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

– Kunderna reagerar positivt på de nyheter vi levererar, nettospelintäkterna exklusive Vegas ligger i nivå med föregående år trots att vi ser allt fler som frivilligt stänger av sig eller pausar sig från spel, säger Lennart Käll, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Under kvartalet har Svenska Spel lanserat Rubbet, en ny paketering av alla nummerspel i ett köp, och utbudet inom sportspel har utökats när det gäller livespel.

– Till och med juni har cirka 44 500 matcher och sportevent erbjudits jämfört med 25 900 samma period föregående år. Fotbolls-VM har skapat ett stort engagemang inom alla kategorier av kunder och omsättningsmålet har överträffats redan innan mästerskapet är slutspelat, meddelar spelbolaget.

[irp]

Delas i tre affärsområden

Parallellt med den ordinarie verksamheten arbetar Svenska Spel med anpassningen av verksamheten för att leva upp till lagkraven på den nya spelmarknaden som träder i kraft den 1 januari 2019.

Per den 1 juni har koncernen delats upp i tre affärsområden:

 1. Sport & Casino
 2. Tur
 3. Casino Cosmopol & Vegas

Detta för att skapa ett tydligare fokus och säkra de konkurrensrättsliga aspekterna på en ny spelmarknad.

– Vi står fortsatt starka som hela svenska folkets spelbolag och möter kundernas efterfrågan när det gäller spelupplevelse med ett utökat utbud och produktutveckling. Kunderna fortsätter att ge oss högt betyg i vårt nöjd-kund-index och vi har med bred marginal det högsta imagevärdet av spelbolagen. Vi ser fram emot den nya spelmarknaden, säger Lennart Käll.

Svenska Spels vd Lennart Käll avgår som tidigare meddelats i och med denna delårsrapport och Patrik Hofbauer tillträder som ny vd och koncernchef senast i mitten av december 2018. Under perioden fram till dess är Svenska Spels nuvarande finansdirektör och vice vd Marie Loob tillförordnad vd.

Mer läsning: Delårsrapport Svenska Spel, januari – juni 2018 (pdf).

[irp]

Svenska Spel: April – juni 2018 i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 082 MSEK (2 167), en minskning med 3,9 %.
 • Nettospelintäkterna online ökade med 20 procent, varav mobilen ökade med 42 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Nettospelintäkterna for värdeautomaterna Vegas minskade med 71 MSEK, en minskning med 24 procent.
 • Ökade kostnader för omställning till ny spelmarknad och anpassning till GDPR uppgick under kvartalet till 51 MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 975 MSEK (1 100), en minskning med 11,4 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 973 MSEK (1 100), en minskning med 11,5 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 19,1 % (21,1).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Nya sponsringsavtal tecknade med Svenska Fotbollförbundet och Elitfotboll Dam. Avtalen uppgår till ett sammanlagt värde om 385 MSEK och gäller till och med år 2023.
 • Nytt samarbetsavtal tecknat med Svenska Handbollförbundet och Svensk Elithandboll. Avtalet löper på tre år till ett värde om cirka 36 MSEK.
 • Nytt treårigt avtal inlett med Svenska E-sportföreningen.
 • Cirka 22 700 kunder var frivilligt avstängda från spel per den sista juni (föregående kvartal cirka 21 100).
Gå till Start