Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

”Offensivt och omtänksamt” att vänta från Svenska Spel

Svenska Spels fjärde kvartal präglades av förberedelser för en ny spelmarknad, men också av en fortsatt hög tillväxt online, stärkt sportspelserbjudande och försäljningsrekord för Eurojackpot.

Det visar Svenska Spels bokslutskommuniké för 2018.

Nettospelintäkterna minskar under det fjärde kvartalet till 2 390 MSEK, vilket är 3,7 procent lägre än samma kvartal förra året. Rörelsemarginalen 21,2 procent är något lägre än föregående år (21,9). Resultatet påverkas av engångskostnader på 78 MSEK för omställning av koncernen till ny spelmarknad.

För helåret 2018 innebär det nettospelintäkter på 8 784 MSEK (8 980).

Kostnader för omställning till ny spelmarknad och GDPR, samt minskade intäkter för värdeautomaterna Vegas har bidragit till ett lägre resultat 2018 jämfört med 2017.

[irp]

Minskat resultat för helåret

Resultatet för koncernen är 4 522 MSEK (4 709), en minskning med 4 procent.

– Under kvartalet har vi gjort de slutliga förberedelserna inför den nya spelmarknaden, berättar Patrik Hofbauer, vd och koncernchef för Svenska Spel.

Han fortsätter:

– Det har varit en enorm insats på kort tid med anpassning av verksamheten genom uppdelning av bland annat våra IT-system, kunddatabaser och omorganisation av koncernen till tre affärsområden – allt för att säkra att vi följer den nya spelregleringen och konkurrenslagstiftningen. Detta parallellt med den löpande verksamheten och att vi  förberett lansering av spel inom helt nya segment.

[irp]

Ska ge svenska folket helt nya spelupplevelser

Svenska Spels digitala affär växer under det fjärde kvartalet med 14 procent jämfört med samma kvartal föregående år, varav försäljning i mobilen ökar med 26 procent.

Under perioden presenterades bland annat ett stärkt sportspelserbjudande med högre återbetalning på Oddset, och i slutet av oktober slog Eurojackpot försäljningsrekord i samband med hög jackpot.

– På den nya spelmarknaden ska Svenska Spel fortsätta göra det som har gjort oss till hela svenska folkets spelbolag med älskade varumärken, ett brett utbud och starkt konsumentskydd. Men vi ska också ge svenska folket helt nya spelupplevelser på vårt sätt – offensivt och omtänksamt, säger Patrik Hofbauer.

Oktober – december i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 2 390 MSEK (2 481), en minskning med 3,7 %.
 • Nettospelintäkterna online ökade med 14 procent, varav mobilen ökade med 26 procent jämfört med samma kvartal föregående år.
 • Nettospelintäkterna för värdeautomaterna Vegas minskade med 37 MSEK, en minskning med 15 procent.
 • Kostnader för omställning till ny spelmarknad uppgick under kvartalet till 78 MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 232 MSEK (1 272), en minskning med 3,1 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 1 230 MSEK (1 275), en minskning med 3,5 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,2 % (21,9).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Patrik Hofbauer tillträdde som ny vd för AB Svenska Spel och koncernchef den 1 december.
 • AB Svenska Spel har beviljats licens för lotterier och spel på värdeautomater, Svenska Spel Sport & Casino AB har beviljats licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning samt Casino Cosmopol AB har beviljats licens för spel på casinon.
 • Verksamhet som är direkt hänförlig till licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning har den 31 december 2018 överlåtits till Svenska Spel Sport & Casino AB.
 • Spelinspektionen har i ett tillsynsärende gällande penningtvätt på Casino Cosmopol beslutat om en sanktionsavgift på 8 miljoner kronor. Bolaget har överklagat beslutet.

Januari – december i korthet

 • Nettospelintäkterna för koncernen uppgick till 8 784 MSEK (8 980), en minskning med 2,2 %.
 • Nettospelintäkterna online ökade med 20 procent, varav mobilen ökade med 39 procent jämfört med samma period föregående år.
 • Nettospelintäkterna för värdeautomaterna Vegas minskade med 222 MSEK, en minskning med 20 procent.
 • Kostnader för omställning till ny spelmarknad och GDPR uppgick under perioden till 186 MSEK.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 4 525 MSEK (4 705), en minskning med 3,8 %.
 • Resultatet för koncernen uppgick till 4 522 MSEK (4 709), en minskning med 4,0 %.
 • Rörelsemarginalen uppgick till 21,2 % (21,8).

Här kan du läsa hela Bokslutskommunikén för januari-december 2018 (pdf).

Läs också: Svenska Spel rapporterar: ”Det går att kombinera spelglädje med tydligt spelansvar”

Gå till Start