Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenskt Kvalitetsindex: ”Både allmänheten och konsumenterna är kritiska och känner ett lågt förtroende för spelbranschen”

Både allmänheten och konsumenterna är kritiska och känner ett lågt förtroende för spelbranschen. Det visar Svenskt Kvalitetsindex, SKI, som för första gången genomför en översiktlig branschstudie av spelmarknaden.

Resultatet visar att det samlade betyget för hur nöjda kunderna är hamnar på 56,4 på en skala från 0 till 100. Det kan jämföras mot andra branscher som till exempel bank på 62,7 och energi på 66.

Kunder, det vill säga de som spelar, är generellt mer nöjda, framförallt med det spelbolag de själva använder. Samtidigt är de kritiska till branschen i övrigt.

Bland de som inte spelar har 86 % ett lågt förtroende för spelbranschen.

[irp]

SKI: ”Ta förtroendefrågan på blodigt allvar”

Svenskt Kvalitetsindex mäter regelbundet olika branscher, fördjupar sig i utmaningarna och ser förändringar över tid.

Mätningen på spelbranschen görs på uppdrag av Spelbranschens riksorganisation (Sper) och speglar allmänhetens och konsumenternas syn på allt från underhållningsvärde till hållbarhetsarbetet.

− Skillnaderna mellan olika spelaktörer kan variera men generellt har hela branschen oavsett produkter, ägarskap eller geografisk placering en utmaning. Vårt viktigaste budskap är att ta förtroendefrågan på blodigt allvar om man vill se en sund och hållbar utveckling, säger Johan Parmler, vd Svenskt Kvalitetsindex.

[irp]

Branschföreträdaren: ”Vi måste bli mer transparenta”

Sper har utifrån resultatet tagit fram en handlingsplan och kommer under 2018 specifikt sätta fokus på spelbranschens hållbarhet, reklam och underhållningsvärde.

− Nu har vi fått en temperaturmätning på hur vår bransch verkligen mår. Vi ska ha den här nollmätningen som referenspunkt i det redan påbörjade förändringsarbetet som Sper driver. Vi måste bli mer transparenta och genom konkreta åtgärder visa att vi vill förbättras, säger Jenny Nilzon, vd för Sper.

Hon fortsätter:

– Bland annat kommer vi fördjupa oss i hållbarhetsarbetet med en utvecklingsgrupp, vi har skapat ett advisory board med fokus på ett disruptivt tänkande och från januari i år har vi dessutom skärpt självgranskningen av spelreklam.

Undersökningen genomfördes mellan 23 november och 5 december 2017 via webbaserad datainsamling via ett demografiskt representativt urval om 1003 respondenter.

Sammanfattningen av undersökningen finns att läsa här.

Gå till Start