Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Nya spellagen på remiss – här är sammanfattningen

Regeringen har beslutat om att skicka förslag till en ny spellag på remiss till lagrådet. Den nya regleringen ska utformas som ett licenssystem. Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Lagförslaget har även skickats till EU för så kallad ”notifiering”, det vill säga prövning av lagens förenlighet med EU-rätten.

Efter lagrådets granskning kommer regeringen att ta fram en proposition för behandling i Riksdagen senare i vår.

Regeringen kommer också ta fram en förordning (som kompletterar lagen) och Lotteriinspektionen har redan tagit fram förslag till föreskrifter från myndigheten (som kompletterar både lag och förordning).

Viktiga länkar:

Civilministern: Staten återtar kontrollen

Den nya spelregleringen ska utformas som ett licenssystem där alla som tillhandahåller spel på den svenska spelmarknaden ska ha licens. Aktörer utan licens kommer inte få tillhandahålla spel. Lagen är tillämplig på allt spel om pengar i Sverige, även online.

– Staten ska återta kontrollen över svensk spelmarknad. Nu föreslår vi en lagstiftning som innebär att aktörer som får licens att bedriva verksamhet gentemot svenska konsumenter måste följa svenska regler. Dessutom får vi verktyg att hålla ute dem som inte har licens, säger civilminister Ardalan Shekarabi i ett pressmeddelande.

I lagrådsremissen föreslås även att straffen för olovlig spelverksamhet och främjande av olovligt spel skärps samt att en ny brottsrubricering, spelfusk, införs för att komma åt matchfixning.

– Spelverksamhet ska bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta innebär att spelen ska ha ett högt konsumentskydd, en hög säkerhet och att spel inte ska används som ett stöd för kriminell verksamhet. Matchfixning hör inte hemma i svensk idrott och ska stoppas, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

Den nya regleringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Ansökningar om licens ska kunna lämnas in från juli 2018.

– Jag är glad att det finns en bred politisk samsyn om behovet av de här reformerna. Nu behöver vi fortsätta arbetet och se över förutsättningarna för hästnäringen och idrottsrörelsen, som båda spelar en oerhört viktigt roll i det svenska samhället, avslutar civilminister Ardalan Shekarabi.

[irp]

Gå till Start