Nyheter om spel och spelbranschen sedan 2012

Svenska Spel i stort samarbete med Riksidrottsförbundet – vill få fler barn i rörelse

Stillasittandet är ett hälsoproblem för samhället och två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till WHO:s mål för rörlighet, något som Svenska Spel och Riksidrottsförbundet (RF) vill ändra på i och med ett nytt samarbete.

Totalt satsar Svenska Spel 37 miljoner kronor per år under tre års tid, och den övervägande delen fördelas till specialidrottsförbunden.

– Vi är fantastiskt glada över Svenska Spels stöd som möjliggör insatser i linje med svensk idrotts strategi mot 2025 och målet livslångt idrottande, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarn.

En del av satsningen blir en “rörelsefond”, ur vilken specialidrottsförbunden kan söka medel för att på föreningsnivå bedriva initiativ och projekt som gör att fler kommer i rörelse.

[irp]

37 miljoner per år i 3 år

Projekten kan till exempel handla om att utöka prova-på-verksamheten bland föreningar för att fler barn ska få möjlighet att utveckla sin motorik, vilket är grunden för att kunna vara idrottsaktiv livet igenom.

– Att det här också blir satsningar som alla våra specialidrottsförbund, liten som stor, kan få ta del av, känns mycket bra, säger Björn Eriksson.

De öronmärkta medlen i fonden uppgår till 7,3 miljoner kronor årligen, av de totalt 37 miljoner kronorna.

[irp]

Vill ta ansvar för att fler rör på sig

Fonden kan också stötta projekt som möjliggör samverkan mellan olika idrotter, spontanidrott och gemensam fysisk aktivitet för barn och föräldrar.

– I samhället pågår diskussionen om stillasittande. Idrotten har en nyckelroll att spela i en förändring och har redan påbörjat arbetet mot livslångt idrottande, säger Erik Strand, styrelseordförande Svenska Spel.

– Tillsammans med idrotten vill vi ta ansvar och bidra till att fler rör på sig, fastslår han.

Gå till Start